Det slo ned som en bombe da det forrige uke ble kjent at Viggo Kristiansen, som ble frifunnet for drapene i Baneheia etter å ha sittet over 20 år bak murene, er tilkjent 55 millioner kroner i erstatning og oppreisning. Vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning kom i mars og er uten sidestykke. Ingen tidligere utbetalinger er i nærheten av dette. I norsk sammenheng er beløpet sensasjonelt høyt.

Så handler det også om en sak som mangler paralleller. En sak om en mann som opprinnelig ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å være hovedmannen bak drap på to jenter i Kristiansand i 2000.

Per Liland og Fritz Moen var to andre som sonet lenge for drap de ikke hadde begått. De ble etter mye om og men tilkjent henholdsvis 13,5 og 16 millioner kroner på 1990- og 2000-tallet. I Liland-saken forsøkte for øvrig påtalemyndigheten å avkorte beløpet ved å vise til at Liland hadde hatt gratis kost og losji fra staten i over 20 år, men det førte heldigvis ikke fram.

Det er mer enn kronekursen som har endret seg siden de sakene. Derfor er ikke Kristiansen-saken avgjort med de 55 millionene han nå er tilkjent. Advokat Brynjar Meling fremmet i fjor et krav på 89 815 602 kroner, men opprinnelig antydet Kristiansens adokater et beløp på rundt 30 millioner kroner. Det er blant annet derfor nyheten om 55 millioner vekker så stor oppsikt. Nå står kravet på nesten 90 millioner ved lag og det forberedes en rettslig prosess om beløpet. Det er særlig når det gjelder oppreisning for såkalt ikke-økonomisk skade at vedtak og krav avviker.

I dette tilfellet mener advokatene at Kristiansen i et kvart århundre er uthengt som et slags «riksmonster», men fikk kuttet rundt 20 millioner av oppreisningskravet på 60 millioner. Det er også uenighet om de andre delene av erstatningen.

Det skjer relativt ofte at mennesker utsettes for uregelmessigheter i straffesaker. Vanligvis handler det om inngrep som en unødvendig ransaking eller noen dager i urettmessig varetekt. Dette utløser ikke nødvendigvis rett til erstatning, men ofte ender det med utbetalinger på mellom 10 000 og 100 000 kroner. Kristiansens sak er i en egen liga og det er grunn til å se bort fra historien i dette tilfellet. Det må koste å ta fra en person så stor del av livet.

Det kan derfor være fornuftig å la en domstol få avgjøre om prisen for 20 tapte år og et urettmessig stempel som drapsmann skal være høyere enn 55 millioner kroner.

QOSHE - Prisen for et halvt liv - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Prisen for et halvt liv

45 1
23.04.2024

Det slo ned som en bombe da det forrige uke ble kjent at Viggo Kristiansen, som ble frifunnet for drapene i Baneheia etter å ha sittet over 20 år bak murene, er tilkjent 55 millioner kroner i erstatning og oppreisning. Vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning kom i mars og er uten sidestykke. Ingen tidligere utbetalinger er i nærheten av dette. I norsk sammenheng er beløpet sensasjonelt høyt.

Så handler det også om en sak som mangler paralleller. En sak om en mann som opprinnelig ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å være hovedmannen bak drap på to jenter i Kristiansand i........

© Dagbladet


Get it on Google Play