menu_open

Perspektif

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Seçim Sonrası Olay Yeri İncelemesi

Makro politikaların seçmende yarattığı etki sınırlı kalabiliyor. İşte tam da bu noktada, değerli ekonomist Mahfi Eğilmez’in de...

latest 1

Perspektif

Menekşe Tokyay

On Binlerin Dönüşü: Helalleşme Seferinin Gönülsüz Neferleri

“Helalleşme” seferine gönülsüz katılanlar çoktu muhalefet safında. Onları bu söylemde tutan ise zafer vaadiydi. Kendilerini olmak...

latest 1

Perspektif

Evre Ertaş

İttifakların Politik-Ahlaki Sosyolojisi Üzerine

Devrimin üzerinden 100 sene geçmesi ile halkımızın tümüne yakını, seçimi/sandığı politik meşruiyetin temeli olarak görmektedir....

yesterday 10

Perspektif

İlhami Güler

Milli ve Yerli Rejim: Ebedileşir mi?

Muhalefet, bilhassa da muhalefetin iki önemli aktörü CHP’yle HDP, 2023 seçimlerinin muhasebesini kısa ve acısız bir biçimde ve...

yesterday 6

Perspektif

Mesut Yeğen

Sosyolojik Zanaat

Toplumsal zihniyette sosyoloji, memleketin halinin ne olacağına yönelik kahve muhabbetinden daha kıymetli bir şey olarak görülmemektedir. Bu...

previous day 10

Perspektif

Besim F. Dellaloğlu

Seçimlerin Topoğrafyası

Türkiye tarihsel öneme sahip bir seçimi geride bıraktı. Geride bırakmayacağı ve uzunca bir süre konuşulacak gibi görünen ise; muhalefet...

previous day 5

Perspektif

Naman Bakaç

Kimlik Siyasetinin Hipnotize Üstünlüğü

2023 Genel Seçimlerinin sonuçları göstermektedir ki demokrasi savunması ve ekonomik tablodan ziyade kimlik siyaseti söylemi daha ağır...

wednesday 10

Perspektif

Tunay Şendal

Seçim Gitti, Kavga Şimdi Başlıyor

Rüzgârın bilhassa içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz ve depremin sosyal sarsıntılarıyla muhalefetten yana olduğunun düşünüldüğü...

wednesday 9

Perspektif

Murat Çemrek

İran’ı Bekleyen Veraset Krizi

Hamaney’in halefi olma mücadelesinin rejimin iki büyük grubu olan ılımlılar ve sertlik yanlısı muhafazakârlar arasında olağan bir rekabet...

30.05.2023 5

Perspektif

Ali Reza Eshraghı

f455355d36ee8daf92ca167b876970ea