menu_open

Venhar Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Şeriat Ya Gelecek Ya Da Gelecektir

Bir gün bu halk Şeriatın din ve millet karşılığı olduğunu, şeriatın din ve millet kelimeleriyle aynı hükümler bütününü...

previous day 10

Venhar Haber

Mehmed Durmuş

Siyasi Kırılmanın Argümanı Olarak “Hum” Zamiri

Osmanlının toplumsal yapısı, Tanzimat Fermanı ile birlikte değişmiş olsa da, şer’i ve örfi hukuka göre, gayrimüslimlerin...

22.05.2024 20

Venhar Haber

Yakup Döğer

Nübüvveti Tevhid Akidesinden Koparmaya Çalışmak!

Peygamber sevgimiz, nübüvvet algımız Allah’ın izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak zorundadır. Aksi bir durum Allah’ın yasalarına...

26.04.2024 9

Venhar Haber

Ahmet Durmuş

Ya Eyyühel Müzzemmil

Gecesini farklılaştırmayan gündüzünü nasıl değiştirebilirdi ki! Gündüzün konuşma cesaretini bulmak ancak gecenin sessizliğinde cümle...

23.04.2024 10

Venhar Haber

Bünyamin Zeran

Müslüman Bilinçte Tarih Şuuru

Müslümanların bilincinde tarih hiçbir zaman uyarıcı bir rol oynamadı. Bu büyük eksiklik günümüzde de ne yazık ki varlığını...

20.04.2024 5

Venhar Haber

Yakup Döğer

f42282c4d8fd91b5b99a6fc49040d2f9