We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İkarus’un Düşüşü

1 2 0
14.07.2021

İnsanın kendisini tüm aşırılıklardan sakınması, hayatın her alanında orta bir yol tutması gerektiği bir sır olmamakla birlikte sıkça öğütlenen bir durumdur. Öyle ki bu durum insan psikolojisi ile sıkı bir ilişkisi bulunan mitlerde de işlenmiş, insanlar bu yolla aşırılıkların verebileceği zararlara karşı uyarılmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen mit bu öğüdü ve uyarıyı bizlere İkarus’un düşüşü ile anlatır; İkarus, Yunan mitolojisinde kral soyundan gelme olduğu düşünülen heykeltıraş, mimar ve mekanik araçlar yapan, bir nevi yaşadığı dönemin mucidi olan Daidalos isimli Giritli bir zanaatkârın oğludur. Onların talihsiz serüveni, Daidalos’un yapıp ettikleri kendisini rahatsız eden Girit kralı Minos’un onu ve oğlu İkarus’u bir kuleye hapsetmesi ile başlar. Hapsedildikleri kuleden kurtulmanın yollarını arayan Daidalos kuleye konan kuşların tüylerini bal mumu ile yapıştırarak kendisine ve oğluna iki çift kanat hazırlar. Amacı hazırladığı kanatları kullanarak kuledeki haksız esaretlerini sonlandırmaktır. Daidalos İkarus’a hazırladığı kanatları vermeden önce, uçarken çok alçalırsa deniz köpüğünün tüyleri ıslatarak ağırlaştıracağını, çok yükselirse de güneşin tüyleri birbirine bağlayan bal mumunu eriteceğini söyleyerek onu uyarır. İkarus bu uyarılara rağmen uçmanın cazibesi, kendi başarısından duyduğu gurur, özgürlük sarhoşluğu ve doğayı........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play