We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

El Halil, ey Halil!

24 6 0
30.05.2019

''Halil”, Halil İbrahim Peygamber’dir. İbrahim, Halilullahtır, Halilürrahman’dır, Allah dostudur. Harran-Urfa da onun duraklarındandır. Urfa’da Halilürrahman bir mevki adıdır, Filistin’de şehir. Halilürrahman, El-Halil olarak anılıyor. Türkiye’de haberlerde bir de “Kenti” ibaresi ekleniyor. Halil İbrahim’in şehrindeyiz, Halilülrahmandayız.

Ahmet Kutsi Tecer’i hafızamızda yaşatan iki şiirden biri olan (Diğeri: Orada bir köy var uzakta) İbrahim’de

Bir gece Urfa’da Halilürrahman’da

Suda ay doğduğu garip zamanda

İçimde hicranlı bir bülbül sesi

Altımda seccade bir gül bahçesi.

Şiirin uyandırdığı hissiyatla duruma bakıp, “İbrahim peygamberin kabri burada olsa da ruhu Urfa’dadır” demekten kendimizi alamıyoruz!

Nasıl geldik buraya?

Bundan daha önemlisi burayı nasıl bulduğumuz…

İki mukaddes şehir Mekke ve Medine’ye üçüncü olarak Kudüs eklenir. Eğer bir dördüncüsü sorulursa bu El Halil’dir.

İsrail’in nasıl bir ceberrut devlet olduğunun en iyi müşahede edildiği yerlerden biri El Halil’dir. Bu devlet bir arada yaşama kavramının tamamen uzağındadır. Fanatik yerleşimcilerini zorla buraya iskân eder, sonra da üç beş yüz yerleşimciyi güya korumak için zulme ve baskıya başvurur. Bu devlette insanların birbiriyle kaynaşması istenmez. Hafazanallah, siz Yahudi olmak isteseniz, o dahi kabul olunmaz!

Bu tam manasıyla bir getto devleti! Yahudiler Avrupa’da zor şartlarda, kendi mahalellerinde, yani........

© Karar