«Forslaget er at vi skal opprettholde Øre/Nese/Hals-kirurgien i Alta, for der er det høy aktivitet, der er egen kompetanse i Alta, og det er ingen behov for å flytte det, for det koster ikke noe ekstra», var innstillingen fra direktør Hope til Finnmarkssykehusets styre i desembermøtet i 2023, som også styret stilte seg bak.

Nå er det vel ingen overdrivelse å hevde at tilliten til den nytilsatte direktøren allerede etter kort tid i direktørstolen ikke var veldig stor. Og overlege innen Øre/Nese/Hals-faget, Solveig Nilsson Fossan, var da også i et intervju med Altaposten 26. februar sikker på at hele operasjonstilbudet i Alta – også det «fredede» ØNH-tilbudet – ville være borte i løpet av kort tid, til tross for lovnadene fra Hope.

«Etter 23 års ansettelse som overlege ved Finnmarkssykehuset er jeg rystet over de tiltak som ledelsen planlegger. Dette gjøres uten at konsekvensene for pasientene er tilstrekkelig vurdert og drøftet med de ansvarlige legene. Det som foregår nå er alvorlig for pasienter i hele Finnmark, og det må folk og ansvarlige politikere forstå», uttalte hun til avisen.

Og nå; knapt to måneder senere skjer det altså; nå skal også Øre/Nese/Hals-kirurgien ved Klinikk Alta likevel legges ned, er beskjeden fra direktøren. Akkurat som Nilsson Fossan forutså.

Sammen med ØNH-spesialist Trond Evensen er Nilsson Fossan i dag krystallklar; ledelsen i Finnmarkssykehuset kan umulig ha satt seg inn i hva som blir konsekvensen av å kutte kirurgien i Alta, sier de og karakteriserer dette som en ren skrivebordsjobb – gjort uten at man har tenkt på de langsiktige konsekvensene for både pasienter, ansatte og helseforetaket som helhet. Kirurgikutt i Alta er en skjult økonomisk bombe; reisekostnadene skyter i været, sier de.

Det er veldig raskt og enkelt å sitte bak et skrivebord og flytte funksjoner fra et sted til et annet. Vi er tilgjengelig og har mye å bidra med, men er aldri blitt spurt – hverken fra Hope, Hauge eller noen andre, sier de to legespesialistene med til sammen 70 års erfaring.

Så hva skjedde, egentlig? Hva er grunnen til denne helomvendingen fra herr Hope…? Nei, si det – det vil mannen slett ikke si noe om selv; isteden overlater han spørsmålet til en av sine nyansatte direktører. Og det diffuse svaret fra medisinsk fagdirektør Eystein J. Hauge er altså at det har vært en «dynamisk utvikling» i saken; ifølge ham betyr dette at noe de på ett tidspunkt har valgt å gjøre på én måte, kan være en utdatert løsning i dag. Som for eksempel dagkirurgien i Alta, altså…

Overrasket…? Nei, dessverre. Ingenting av det som foregår i Finnmarkssykehusets ledelse er det lenger grunn til å bli overrasket over. Dette er en varslet katastrofe. En total økonomisk kollaps, som direkte følge av en nærmest uvirkelig kunnskapsvegring gjennom et par tiår, tvunget gjennom av politikere både på fylkesnivå og sentralt. I full forståelse med skiftende styrer i Finnmarkssykehuset. Og utrolig nok også med stilltiende velsignelse fra Helse Nord.

Prisen betaler vi nå. Den stiger stadig. Og verre skal det tydeligvis bli; løsningen for direktøren ser ut til å være ansettelse av stadig flere høyt gasjerte direktører fra egen bekjentskapskrets, som lojalt kan svare for ham. En servil styreleder og et ukritisk og handlingslammet styre har han jo allerede til sin disposisjon.

«Overordnet har Finnmarkssykehuset de siste månedene gjennomgått en prosess for å se på hvordan vi best mulig kan utnytte foretakets samlede ressurser, til beste for alle pasientene i Finnmark», skriver Hauge i en e-post til Altaposten. Vel – til det er det bare å bemerke at akkurat det burde man kanskje tenkt litt nøyere gjennom for ganske mange år siden…

Dessverre for oss alle; det er åpenbart Finnmarkssykehusets ledelse som er utdatert og utgjør problemet – ikke løsningen. Spørsmålet er hvor lenge de skal få lov til å holde på, før Helse Nord eller våre politiske myndigheter blir nødt til å gripe inn…?

QOSHE - Finnmarkssykehuset og utdaterte løsninger… - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Finnmarkssykehuset og utdaterte løsninger…

46 0
08.05.2024

«Forslaget er at vi skal opprettholde Øre/Nese/Hals-kirurgien i Alta, for der er det høy aktivitet, der er egen kompetanse i Alta, og det er ingen behov for å flytte det, for det koster ikke noe ekstra», var innstillingen fra direktør Hope til Finnmarkssykehusets styre i desembermøtet i 2023, som også styret stilte seg bak.

Nå er det vel ingen overdrivelse å hevde at tilliten til den nytilsatte direktøren allerede etter kort tid i direktørstolen ikke var veldig stor. Og overlege innen Øre/Nese/Hals-faget, Solveig Nilsson Fossan, var da også i et intervju med Altaposten 26. februar sikker på at hele operasjonstilbudet i Alta – også det «fredede» ØNH-tilbudet – ville være borte i løpet av kort tid, til tross for lovnadene fra Hope.

«Etter 23 års ansettelse som overlege ved Finnmarkssykehuset er jeg rystet over de tiltak som ledelsen planlegger. Dette gjøres uten at konsekvensene for pasientene er tilstrekkelig vurdert og drøftet med de ansvarlige legene. Det som foregår........

© Altaposten


Get it on Google Play