menu_open

Altaposten

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

– Døgnåpent PCI-senter må på plass!

Faglig leder ved Norsk hjerteinfarktregister Kaare Bønaa, er så travelt opptatt med å forklare sammenhengen mellom at vi i Norge har få PCI-sentre...

yesterday 10

Altaposten

Altaposten

– Kansellerte mine innspill i høringen

Høsten 2023 sendte jeg inn høringsinnspill til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, som kommentarer og synspunkter til innholdet i...

yesterday 10

Altaposten

Altaposten

Ansvar og grunnlag for beslutninger

Et godt politisk vedtak er avhengig av klart beskrevne måloppnåelser for vedtaket, og korrekt og nødvendig informasjon som gir et akseptabelt...

yesterday 8

Altaposten

Altaposten

Vellykket inkludering i arbeidslivet

Når flere kommer inn i varig arbeid øker produktiviteten i samfunnet, livskvaliteten for den enkelte og mangfoldet på arbeidsplassene. Så hvordan...

yesterday 10

Altaposten

Altaposten

Hyttesaken til Romsdal: – En oppskrift på byråkrati og ineffektivitet

Altaposten har fulgt hyttesaken til Edvard Romsdal. Den strekker tilbake til tidlig på 1900-tallet da familien først hadde en gamme på vestsiden...

yesterday 10

Altaposten

Altaposten

Positivt at vi får mer penger, men endring er fremdeles nødvendig

Helse Nord RHF sin viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge har tilgang på gode, trygge og likeverdige tjenester. Dette skal...

previous day 20

Altaposten

Altaposten

Statsforvalterens bidrag til fraflytting

Det er en kjent sak at landsdelen sliter med å opprettholde bosettingen. Årsakene er godt kjent for de fleste. Det handler om tjenestene bidrar...

previous day 30

Altaposten

Altaposten

Ja til en same-inkluderende 17. mai!

Samer feirer 17. mai over hele Norge. I år for første gang etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen la frem sin dokumentasjon av...

previous day 10

Altaposten

Altaposten

AKG ønsker å åpne for flere elever

previous day 2

Altaposten

Altaposten

– Fiskeripolitikk er en hjørnestein i bevaringen av en rik og unik sjøsamisk kulturarv

previous day 20

Altaposten

Altaposten

– Formannskapet er helt ute og kjøre når de vil selge aksjene

Jeg har sittet i styret i Bergsfjord fiskeriservice i mange år, de siste 5 år som vara. Det Loppa kommune har gjort, er å velge meg som...

16.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

Alta bataljon og sannheten

Kristian Johnsen har i en artikkelserie i Altaposten tatt et oppgjør med Narvik-sentret og Pettersens framstilling av hva som skjedde da...

16.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Lyden av 17. mai

Etter pandemien har pilene pekt oppover for korpsbevegelsen. Det er ikke bare godt nytt for oss alle på 17. mai, det handler om et viktig allment...

16.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

– Alle kommuner i Finnmark er vinnere i nytt inntektssystem

Sp/Ap Regjeringen la i dag frem et nytt inntektssystem for kommunen som skal utjevne forskjeller mellom rike og fattige kommuner. Alle innbyggerne...

16.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

– Lytter du til fagfolkene, Vestre?

«Jeg har veldig tro på at de beste ideene kommer nedenfra og opp. Det er som regel ikke vi politikere som har de beste forslagene til hvordan man...

16.05.2024 9

Altaposten

Altaposten

Får vi de politikerne vi fortjener?

Verdensledere i USA, Kina, Nord-Korea og Russland er sørgelige eksempler på statsledere som verden burde vært spart for. Tidligere ledere som...

12.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

Troverdig klimapolitikk

Klimaloven av 2017 har som mål at Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn i 2050, i tråd med internasjonale avtalar. Sidan 1990 er norske...

12.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

Lager vi ris til egen bak?

Kravet i jordbruksoppgjøret er 3,9 milliarder kroner, mens Staten tilbyr 2,62 milliarder. Gapet er betydelig, men kanskje ikke større enn at...

11.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

«Sannhetskommisjonen» underkommuniserer sannheten

I sin omfattende rapport på nesten 700 sider går den historiske kartlegging over mer enn tusen år, begynner med Vikingtiden (900-1050) og slutter...

11.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

d238460d58f8a778aebf36ca5dbf6a7a