menu_open
Altaposten

Altaposten

Altaposten

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

– Sametingsrådet og NSR trenger ikke bekymre seg, det er fortsatt ingen spøkelser ute ved høylys dag

Tilsvar Runar Myrnes Balto; «Visst er det samiske samfunnet kompetent» Bargiidbellodat mener at sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid er...

yesterday 10

Altaposten

Altaposten

– Vi trenger samarbeid, ikke polarisering

Svært krevende diskusjoner om fremtidens helsetjenester i Nord-Norge fortjener bedre enn uttalelser som ikke gjør annet enn å spre unødig frykt i...

previous day 40

Altaposten

Altaposten

Visst er det samiske samfunnet kompetent

Da Sametinget behandlet Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, valgte Arbeiderpartiets sametingsgruppe å ikke støtte eller fremme noen forslag...

previous day 10

Altaposten

Altaposten

Når Fiskebåt og ledelsen i fiskarlaget rydder i åpen gruppe

Det er bråk blant de store fiskebåtrederne. De minste av de store er blitt krigersk. Deler av kvoten deres forsvant i et lukket spill i Stortinget....

tuesday 20

Altaposten

Altaposten

Takk for maten!

Dypt inni fjellet i Longyearbyen på Svalbard, sover én million frø fra ulike matplanter fra hele verden- klar til å vekkes om det trengs. På...

20.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

– Å senke kravene kan få alvorlige konsekvenser

Sykepleiere er helt avgjørende for å skape en faglig sterk helsetjeneste. De er der når vi blir født. De følger oss i oppveksten. De møter oss i...

20.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Jonathans syvmilssteg

Et smått surrealistisk syn 18. mai 2024; 17 år gamle Jonathan Vonheim Norbye fra Alta debuterte i Bundesliga for RB Leipzig, bare noen minutter før...

20.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Ansvar og grunnlag for beslutninger

Et godt politisk vedtak er avhengig av klart beskrevne måloppnåelser for vedtaket, og korrekt og nødvendig informasjon som gir et akseptabelt...

19.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Vellykket inkludering i arbeidslivet

Når flere kommer inn i varig arbeid øker produktiviteten i samfunnet, livskvaliteten for den enkelte og mangfoldet på arbeidsplassene. Så hvordan...

19.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Hyttesaken til Romsdal: – En oppskrift på byråkrati og ineffektivitet

Altaposten har fulgt hyttesaken til Edvard Romsdal. Den strekker tilbake til tidlig på 1900-tallet da familien først hadde en gamme på vestsiden av...

19.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

– Kansellerte mine innspill i høringen

Høsten 2023 sendte jeg inn høringsinnspill til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, som kommentarer og synspunkter til innholdet i...

19.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

– Døgnåpent PCI-senter må på plass!

Faglig leder ved Norsk hjerteinfarktregister Kaare Bønaa, er så travelt opptatt med å forklare sammenhengen mellom at vi i Norge har få PCI-sentre...

19.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

– Fiskeripolitikk er en hjørnestein i bevaringen av en rik og unik sjøsamisk kulturarv

18.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Statsforvalterens bidrag til fraflytting

18.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

AKG ønsker å åpne for flere elever

18.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Positivt at vi får mer penger, men endring er fremdeles nødvendig

Helse Nord RHF sin viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge har tilgang på gode, trygge og likeverdige tjenester. Dette skal...

18.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Ja til en same-inkluderende 17. mai!

18.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

– Formannskapet er helt ute og kjøre når de vil selge aksjene

16.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

Alta bataljon og sannheten

16.05.2024 60

Altaposten

Altaposten

Lyden av 17. mai

16.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

– Alle kommuner i Finnmark er vinnere i nytt inntektssystem

16.05.2024 60

Altaposten

Altaposten

– Lytter du til fagfolkene, Vestre?

16.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Får vi de politikerne vi fortjener?

12.05.2024 80

Altaposten

Altaposten

Troverdig klimapolitikk

12.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

«Sannhetskommisjonen» underkommuniserer sannheten

I sin omfattende rapport på nesten 700 sider går den historiske kartlegging over mer enn tusen år, begynner med Vikingtiden (900-1050) og slutter...

11.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Lager vi ris til egen bak?

Kravet i jordbruksoppgjøret er 3,9 milliarder kroner, mens Staten tilbyr 2,62 milliarder. Gapet er betydelig, men kanskje ikke større enn at...

11.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

Fiskeriveien til Urnesbukta

10.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

Posisjonen har panikk i barnehagekrisa

10.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

Gi fisken tilbake til fiskerne!

09.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

– Aksjoner mot vindmøller kommer til å bli 10-gangen av Alta-aksjonen

Jeg vil komme med et innspill til motstanden mot vindmøller. La det være helt klart. Jeg er imot dem og har mange med meg på dette. For nærmere 50...

08.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Finnmarkssykehuset og utdaterte løsninger…

«Forslaget er at vi skal opprettholde Øre/Nese/Hals-kirurgien i Alta, for der er det høy aktivitet, der er egen kompetanse i Alta, og det er ingen...

08.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Gratulerer med dagen til alle veteraner!

Frigjørings- og veterandagen 8. mai er en dag for å hedre og minne alle de som har gjort en militær innsats for Norge, fra motstandskampen under...

08.05.2024 60

Altaposten

Altaposten

Ta festen etter eksamen

Det norske samfunn har brukt et par generasjoner på å diskutere om russefeiringa skal være før eller etter eksamen. Det er på tide å konkludere...

07.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

Hvem driver et spill om fødeavdeling?

Etter en uke med ski og pulk i område uten dekning, var det temmelig spesielt å komme hjem å lese påstander om feilinformasjon av innbyggerne i...

07.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Sannhets - (...) kommisjonen. Sannhet?

Denne underlige tittelen på kommisjonen er merkelig. Det frister å ta fram Oscar Wildes ord: «Sanninga er aldri rein og sjelden enkelt, men ingen...

07.05.2024 60

Altaposten

Altaposten

Hvorfor skal finnmarkingene lide for at utenlandske investorer skal bli rike på våre skattepenger?

Nylig la NVE fram sine intensjoner om hvordan de tenker at Finnmark skal øke kraftproduksjonen i fylket. NVE har tidligere vurdert Finnmark for...

07.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Trålernes leveringsplikt er fortsatt ut i det blå

Marianne Sivertsen Næss, vil du gjøre som tidligere fiskeriminister Ludvigsen, å endre forskriften over natten, men nå ta tilbake forskriften med...

06.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Regjeringen må snu skuta

Regjeringen er opptatt av beredskapen og befolkningsøkning i nord. Vi vil derfor spørre, hvorfor er regjeringen ikke interessert i å gjøre noe for...

06.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Norge trenger vindkraft

– Vindkraft er en trussel mot naturverdier og naturmangfold, skriver Albert Berveling. Det er riktig at vindkraft bygges i natur, på samme måte...

05.05.2024 60

Altaposten

Altaposten

Kampen for sjøsamisk håndverk og kleskultur

Nordkalottfolket vil alltid være en stemme for våre sjøsamiske tradisjoner. Vi vil alltid kjempe for likeverdighet, også innen duodji....

05.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Om kvotemelding og kystopprør

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at fiskekvotene fordeles på en forutsigbar og rettferdig måte. Vi vil sikre bredde og mangfold i...

05.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Kystopprøret i Finnmark

Det er kystopprør i Finnmark på grunn av behandlingen av kvotemeldingen i Stortinget. Vi er veldig stolt av vår Stortingsrepresentant Geir Iversen...

04.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Manntallsaken: – Samer er fortsatt ikke gode nok

Manntallsaken er ikke over, og kommer antakelig for fullt i juni. Det forandrer ingenting. Nordkalottfolket (NKF) fortsetter kampen for at samer skal...

04.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Et lokalt arkitektopprør

Til daglig opplever innbyggere i Finnmark ekskludering på grunn av fraværende universell utforming av lokalsamfunnet samt et overveldende antall...

03.05.2024 40

Altaposten

Altaposten

Nei til kutt – og ja til fullverdige tilbud i Alta

Helse Nord-høringene «Tiltak for å sikre bærekraft..» har gitt lokale og regionale politikere anledning til å komme med innspill om brutale og...

03.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

Kystopprøret i nord angår oss alle

Det pågår nå et kystopprør i nord. Denne uka har kystfiskere blokkert havnene i Hammerfest, Honningsvåg, Kjøllefjord og Vardø. Aksjonen har...

03.05.2024 30

Altaposten

Altaposten

– Høyre, Ap og Sp sentralt motarbeider Alta-regionen

Angående representantforslaget om nedbygging av dagkirugien i Alta. Den 30.4 avga Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sin innstilling til...

02.05.2024 70

Altaposten

Altaposten

Helgelandssykehuset på rett vei?

Helse Nord, inklusive de fire foretakene, har fått en klar ordre om å få orden på økonomien. En fortsatt drift uten budsjettmessig dekning, er...

02.05.2024 20

Altaposten

Altaposten

– Halvparten av barna kan rammes av rekrutteringstiltak

Alta kommune foreslår tiltak for å rekruttere flere ansatte til kommunale barnehager. Hvis vi hadde blitt spurt før administrasjonen fremmet sitt...

01.05.2024 50

Altaposten

Altaposten

Kvotemeldingen: – Regjeringen har lagt for lite i potten for livskraft på kysten

Pasientfokus er ikke med i Næringskomiteen. Men jeg fikk lov å følge forhandlingene ganske langt, og det var interessant å se hvordan politiske...

30.04.2024 80

Altaposten

Altaposten

12432762ea1f37174bd11865b026786a