menu_open
Prof. Dr. Celal Kırca

Prof. Dr. Celal Kırca

Mir'at Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

BİR ZORLUĞA KARŞI İKİ KOLAYLIK

Kur’an, insanı muhatap alır ve ona Allah- insan, insan-insan ve insan-kainat ilişkilerine dair yönlendirici ve düzenleyici bilgiler verir. Bu...

previous day 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

MERHAMET KADIN VE  SAVAŞ

Merhamet,  “Acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lütuf” demektir ve Allah’ın bütün yaratılmışlara olan lütuf ve...

23.09.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

HARİCİLİĞİN ÇAĞDAŞ YANSIMALARI

Hâricîlik, İslâm tarihinde ilk defa merkezî otoriteye başkaldıran ve kabilecilik rûhunu (bedeviliği) tekrar hâkim kılmak isteyen siyasî...

16.09.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN MÜSLÜMANA NASIL BİR DAVRANIŞ ÖNERİYOR?

Bir arada ve toplu olarak yaşamak zorunda olan insanların, çoğu kez metot farklılıkları, eskileri körü körüne taklit;  olguları ve...

09.09.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

İKTİSADÎ HAYAT KUR’AN VE MÜSLÜMANLAR

İnsan, giyinmek, beslenmek ve barınmak zorunda olan bir varlıktır. Ancak insanoğlu,  bu ihtiyaçlarını her zaman ta­biatta hazır halde...

02.09.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN’LA BARIŞIKMIYIZ?

İnançlarımızı oluşturan ve buna göre hayat tarzımızı şe­killendiren referanslarımızdır; hatta bundan öte o referanslarımı­zı...

26.08.2023 8

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN BİZE ADAB-I MUÂŞERETE DAİR NE SÖYLÜYOR?

Şâir, “Edep bir tac imiş nûr-i Hudâ’dan, Giy ol tacı emin ol her beladan” der.  Zira edep, “İyi tebiye, naziklik, usluluk,...

19.08.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

ALLAH İNSANI NİÇİN YARATTI?

Öyle görülüyor  ki pek çok insan, niçin yaratıldığını bilmiyor, düşünmüyor ya da düşünmek istemiyor. Buna karşılık bazı...

12.08.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

SEYAHAT AYETLERİ BİZE NE MESAJ VERİYOR? 

Kur’ân, insanlara tek  bir Allah’a inanmalarını sağlayacak bilgiler verir;  kainatı ve içindekileri  de  O’nun varlığına bir ...

05.08.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“ATALAMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK” ANLAYIŞINA BİR KUR’AN ELEŞTİRİSİ

“Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar,...

29.07.2023 30

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

BİLMEK VE BİLMEMEK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Bir sohbet esnasında  belediyede görevli üst düzey bir bürokrat bana “ Hocam ben okumuyorum” demişti.  Ben de ona “ Niye okumuyorsun?...

22.07.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

DİNÎ BİLGİLER HİYERARŞİSİNE NE ÖLÇÜDE ÖZEN GÖSTERİLİYOR?      

Şayet Hz. Peygamber döneminde  yaşayan biri olsaydık, onun   12 yıl 5 ay ve 13 gün Mekke’de; 9 yıl, 9 ay ve 9 gün ise Medine’de, olmak...

15.07.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“TEKFİRCİ ANLAYIŞ”IN KÖKENLERİ

Hz. Peygamber hayatta iken  tekfirle doğrudan  ilişkisi bulunmayan bir  hadise  ile  nifak  ve  irtidad olayları hariç, Müslümanların...

08.07.2023 8

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA VE YAZMAYA DAİR

Geleneksel ayet merkezli Kur’an yorumlarından konu merkezli Kur’an yorumlarına yöneliş, henüz emekleme safhasında olsa da Kur’an’ın...

01.07.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“MÜELLEFE-İ KULÛB”A İSLAM’IN İHTİYACI YOK MUDUR?

Her insan, güler yüz ve tatlı dilden, iltifattan, kendisi için yapılan fedakârlık ve yardımlardan az veya çok etkilenir ve bunlardan da bir...

24.06.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“KUREYŞ’İN ÎLÂFI” BİZE NE SÖYLÜYOR?

Kur’an’da mesajların, ya  doğrudan; ya da kıssalar, darb-ı meseller ve bazı hatırlatmalar üzerinden verildiği görülür. Kureyş suresi...

17.06.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

HAYAT TARZIMIZ İSLAM’I NE KADAR YANSITIYOR?

İslâm, müntesiplerinden koyduğu kurallara uyulmasını ister. Bu nedenle de her Müslüman, sahip olduğu bilgi birikimi ölçüsünde  bu...

10.06.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

DENGELİ BİR HAYAT TARZIMIZ VAR MI?  

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü ile güneş sistemi ve diğer bütün yıldızlar arasında ince bir ahenk ve eşsiz bir uyum mevcuttur. Öyle...

03.06.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN AKIL VE BİLGİ

Tarihî süreç içinde  akıl ile ilgili olarak  farklı tanımların yapıldığı ve  bunlar arasında “Düşünme, anlama ve kavrama...

27.05.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

BİRLİKTE YAŞAMA ARZUMUZU ZAYIFLATMAK MI İSTİYORUZ?

İnsan eşini, işini, aşını ve dinini seçebilir. Ama anne babasını, akrabasını, cinsiyetini, ırkını seçemez. Çoğu zaman komşusunu ve...

20.05.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

CAFER es-SÂDIK SAHABE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORDU?

Baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e  dayanan Cafer es-Sâdık (699-765), İsnaaşeriyye’nin altıncı imamıdır....

13.05.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN ÜSLUP VE EDEBİYAT  (2)

Kur’ân-ı Kerîm’de şiir ve şâirlerden söz edildiği halde nesir yazılarından  söz edilmez, fakat“kıssa”,“esâtıru’l evvelin”...

06.05.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN ÜSLUP  VE EDEBİYAT  (I)

Kur’an-ı Kerim’in temel  amacı, muhataplarını bilgilendirmek, onlara yol göstermek  ve  gösterdiği doğru yoldan ayrılmalarına  da...

29.04.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

İNSANA DEĞER VERİLDİĞİNİ HİSSETTİRMEK         

Ünlü bir kadın yazar olan Maya Angelou, “İnsanlar, onlara ne söylediğinizi unutabilirler; insanlar, onlara  ne yaptığınızı da ...

22.04.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

İSLAM VE  SANAYİLEŞME            

Her ilahî din, amacı gereği insanın Allah’la, insanlarla ve kâinatla olan ilişkilerinde yol gösterici bir misyona sahiptir ve son ilahî din...

15.04.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

ALLAH’A DOST OLMAK ALLAH’IN DOSTU OLMAK

İnsanın onlarca, hatta yüzlerce tanıdığı olabilir, fakat dostları çok azdır ve  genellikle de birkaç kişi ile sınırlıdır. Çünkü...

08.04.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

KUR’AN DAĞLAR VE DEPREMLER

Kur’an, kendi ana misyonunu hayatın her alanında insanlara” hidayet/ yol gösterme/ kılavuzluk etme” olarak  açıklar. Bu nedenle onun...

01.04.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

AFFETMEK ÇOK MU ZOR?        

İnsanın kendine kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlamasına, af  deniliyor. [1]  Bir başka  ifade ile af, ...

25.03.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“DİN GÜNÜ” BİLGİSİNİN HAYATIMIZDA BİR ANLAMI VAR MI?

İnsan-Kur’ân ilişkisinde iman, birinci merhaleyi; öğrenilen bilgilerin hayata  yansıtılması ise ikinci  merhaleyi  teşkil eder....

18.03.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

İNSANA SÛFÎ BİR BAKIŞ: NECMEDDİN DÂYE ÖRNEĞİ

Tarih boyunca düşünürler ve bilim adamları, “insan” ı tanıma ve tanımlama gayreti içinde olmuşlardır. Nitekim kimine göre insan,...

11.03.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

TAKDİRSİZ TENKİT: ABDULLATİF BAĞDADÎ ÖRNEĞİ

“Takdirsiz tenkidin, tenkitsiz takdirin bir değeri yoktur”  ilkesi,  her çağ için geçerli bir kuraldır.  Zira sadece bardağın boş...

04.03.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAK”

Her Müslüman,  kulluk görevlerini  yapabilmesi için  İslam’ı öğrenmek ve yaşamakla yükümlüdür. Ne var ki bazı Müslümanların...

25.02.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

BİR “ZİHNİYET”(İN) ANALİZİ

İnsanlar,  genellikle  gördükleri ve yaşadıkları olumsuzluklar karşısında “Neden  bu hallere düştük? “diye birbirlerine sorma...

18.02.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“AİLE-GENÇLİK İLİŞKİLERİ” 2    

Prof. Dr. Adnan Ziyalar’ın [1] , 1989 yılında Devlet Bakanlığı ve  Erciyes Üniversitesi tarafından  düzenlenen  “Türk Toplumu ve...

11.02.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

“AİLE-GENÇLİK İLİŞKİLERİ” 1

“Aile-gençlik ilişkisi”, dün olduğu kadar bugün de toplumumuzun en önemli sorunlarından biridir ve sorun olmaya da devam etmektedir. Bu...

04.02.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

BEN’DEN BİZ’E EVRİLEMEYEN ZİHNİYETİMİZ

Zihniyet, “bir toplumda  o toplumu oluşturan  fertlerdeki  düşünme biçimi, yöntemi  ve anlayışını” [1] ifade eder.   Diğer bir ...

28.01.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

BİR YALAN TÜRÜ: İFTİRA

İnsan onurunu yaralayan, saygısını, şerefini ve  itibarını sarsan “iftira”, “Çamur at izi kalsın” anlayışına dayanır.  Zira...

21.01.2023 8

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

SORUMSUZLUĞA MAZERET ARAMAK

İnsan; akıl, irade ve vicdan gibi yetilerle donatılmış sorumluluk sahibi sosyo-kültürel bir varlıktır. Bu sorumluluğun  ayet ve...

14.01.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

    NERELEERE SAVRULUYORUZ?

Sosyal hayatımızı bir aysberge benzetecek olursak,  bu buz dağının  görünen kısmında,  kadın ve  töre cinayetleri, aldatmalar, hileli...

07.01.2023 30

Mir'at Haber

Prof. Dr. Celal Kırca

4ac78a708937ace932edbb44e49d30db