We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

– Det er ingen tvil om at forarbeidet fra den forrige regjeringen var for dårlig

3 0 0
02.01.2019

Debatt

I desember stemte de rødgrønne partiene for et mistillitsforslag mot regjeringen. Selv om forslaget ikke fikk flertall i nasjonalforsamlingen, er det interessant at de rødgrønne partiene ville kaste regjeringen for et arbeid de selv aldri fulgte opp. Jeg er glad for at statsministeren har vært tydelig på at fremdriften i objektsikringsarbeidet i enda større grad burde vært fortløpende kommunisert til Stortinget slik at kompleksiteten og kostnadene hadde kommet klart fram, og at den tidsplanen man var forespeilet ikke ville holde. Riksrevisjonen har kommet med skarp kritikk av oppfølgingen knyttet til objektsikring. Det er en kritikk man skal ta på alvor. Og det å ta dette på alvor handler da om å levere.

Den........

© Moss Avis