We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kureyş Suresi Zihinsel Gönül Okumalarım -I

4 0 0
02.02.2019

Kureyş Suresi Zihinsel Gönül Okumalarım -I

Sohbeti Kur’an Olanın Yolu Aydınlık Olur:(1)

Surenin, bol nimet içerisinde ve her türlü riskten uzak bir şekilde yaşamlarını sürdüren insanlara yapılan bir çağrı olarak değerlendirilebileceği;Fehmi YAĞLI

İnsanoğlunun tapınma ihtiyacı ile ilgili kulluğu “açlık” ve “korku” ile doğrudan ilişkili olduğu; iradesi ve aklı ile bu sıkıntıları aşabileceği;

Yeryüzünde yerleşik düzenin ve parasal gücün insanları açlıktan ve korkudan uzaklaştıracağını; Bu özelliğe sahip insan ve insan toplulukları kulluklarını vesile olanlara değil kainatın yaratıcısı Yüce Allah’a yapması gerektiği;

Ortaya atılan isabetli görüşlerin her zaman insanlar tarafından benimseneceği ve taraftar bulacağı;

İnsanlara liderlik yapacak kişilerin isabetli görüşlere sahip olması gerektiği;

İsabetli görüş sahiplerini pasifsize eden toplumun istiklalinin ve istikbalinin tehlikeye düşeceği;

İsabetli görüşte ittifak edenlerin yazı da kışı da verimli, huzurlu ve güvenlik içerisinde geçeceği;

Allah’ın c verdiği akıl ve iradesini kullanarak kendisini ve ailesini açlıktan kurtarıp güvenlik içerisinde yaşatmanın Allah’a karşı kulluk vazifelerimizden olduğu ve ibadet olarak değerlendirebileceği;

Açlık sıkıntısı çekmeden güvenlik içerisinde sevinci ve kederi toplu birlik yaşama becerisi gösterenlerin yeryüzü denen mabette Yüce Allah’a c ibadet etmeleri gerektiği;

Yeryüzünde gerçek manada Allah’a ibadet etme becerisini gösterenlerin korku ve açlıktan emin olarak yaşayabilecekleri;

Allah’a ibadet etmek için yeryüzünün mabet olduğu;

Yeryüzünde açlık ve korkunun var olmasının nedeni insanların Allah’a karşı gerektiği gibi ibadet etmediklerinden kaynaklandığı;

Bugün insanlık aleminin gelmiş olduğu teknolojik bilimsel gelişmişliğin Allah’ın insanoğlunun emrine verdiği yeryüzü imkanlarından kaynaklandığı, bu yüzden Allah’a ibadet edilmesi gerektiği;

İnsanoğlunun gitmesi gereken hayırlı yolun Kuran’ın denetiminden geçmiş isabetli görüş olması ve bunu alışkanlık haline dönüştürmesi gerektiği;

Kış-yaz sürekli kazancı........

© Mir'at Haber