We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kerbela hâdisesi-2-

3 0 0
24.08.2021

Bu yazımızda, Kerbelâ hâdisesine biraz özelden bakalım isteriz;

Rasûli Ekrem aleyhissalâtu vesselam Efendimiz’in ahrete irtihâli sonrası halifelik makâmındaki Hz. Ali (r.a)’nin Kûfe’de şehid edilmesi üzerine, Kûfeliler Hz. Hasan (r.a) etrâfında toplandılar. Hz. Ali (r.a)’den sonra halife olan Muaviye, Hz. Hasan (r.a)’a pek çok câzip teklifler sunmasına rağmen, Hz. Hasan (r.a) o anki siyâsi konjonktür gereği, bu tekliflere iltifat etmedi. Hz. Hasan (r.a)’ın da zehirlenerek şehid edilmesi üzerine, bu sefer devreye, Hz. Hüseyin (r.a) girer. Muaviye’den sonra hilâfet makâmına oğlu Yezid geçer. Hz. Hüseyin (r.a)’ın Yezide beyat etmesi istenir. Hz. Hüseyin (r.a) ise, halkın önünde bey’at edeceğini bildirir. Aslında Emevi iktidârı onu hilâfet makâmına bir rakip olarak gördüğünden dolayı, kendisine tehdit olması hasebiyle ona muhalif olmuşlardı.

Kûfeliler, Hz. Hüseyin (r.a)’e çuvallar dolusu mektuplar göndererek, onun halife olmasını istediklerini eğer kabul ederse, kendisine destek vereceklerini bildirirler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin (r.a) gizlice Medine’den Mekke’ye gelir. Kûfe’deki durumu öğrenmek üzere amcasının oğlu Müslim bin Âkil (r.a)’i Kûfe’ye gönderir. Müslim gitmek istemese de, çâresiz gider. Önceleri durum iyi gibidir hatta Âkil durumun iyi olduğunu Hz. Hüseyin (r.a)’e mektupla bildirir. Fakat sonra Kûfe’ye vâli olarak atanan Ubeydullah bin Ziyad ile her şey değişir. Halk mevcut vâli tarafından tehdit edilir bunun neticesinde,........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play