We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA PEYGAMBERİ  ÖLÇÜLER

2 0 0
29.10.2021

Güzel bir kutlu doğumun, ‘Mevlidi Nebî’nin ikliminde sizlerle berâberiz efendim. Kıymetli okurlar Rebiyülevvel yazılarımıza devam ediyoruz. Kâinâtın Efendisi gül yüzlü, gül kokulu Peygamberimizi okurlarımıza tanıtmanın içimize sunduğu gül râyihalarını sizlere sunmayla başlayalım yazımıza…

Geçmişten bugüne insanlık târihinin içine düştüğü itikâdî, ilmî, fikrî, ahlâkî kriz ve bunalımlar, ancak İslâm ve onun Hak Peygamberi Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm’ın sunduğu evrensel düsturlarla kurtuluşa ermiştir, erecektir. Dolayısıyla sâdece Müslümanlara değil tüm insanların önüne âlemşümûl mesajlar koyan Şerefli Peygamber aleyhisselâm’ı gerçek anlamda anlamaya, tanımaya ihtiyâcımız var. O aleyhissalâtu vesselam nefsiye değil vahyin hakikatleriyle konuşur ve oradaki eşsiz düsturları insanlara takdim ederdi. O’nun getirdikleriyle hem insan gönlü hem toplum huzûra kavuşur. Ama bunun için onu tanımak gerek. İşte O Güzel Peygamberin ‘İnsan Hakları’na dâir sundukları:

İnsanlar Birbirine Eşittir:

Rasûlullah aleyhissalâtu vesselam bütün insanların birbirlerine eşit olduğunu, insanların soy-sopları, makam ve mevkileri, sâhip oldukları her ne varsa be durumları onları diğer insanlardan ayıran bir üstünlük hakkı vermeyeceğini bildirmiştir. En Büyük İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi olan ‘Vedâ Hütbesi’nde O Eşsiz Ahlak Timsâli şunları söylemiştir; ‘Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarsınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en değerli olanınız, O’nun emir ve yasaklarına en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araba, beyazın siyaha, siyahın da beyaza takvâdan (Allâh’a saygıdan) başka bir üstünlüğü yoktur.’ (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 411) Mekke fethi sırasında da halka şu veciz açıklamaları yapmıştır; ‘ İyi biliniz........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play