We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TABİP ODASI SEÇİMLERİ NE SÖYLÜYOR?

1 0 0
18.04.2022

Biz hekimlerin örgütlü toplum bakımından görünür yüzü TTB Merkez Konseyi’dir. Toplum nezdinde TTB, marjinal bir kesimin, yani toplumun % 10 kadarının sözcüsü gibi davrandığı algısına sahiptir. Neden böyle?

Türkiye’de hekimlerin ezici çoğunluğu illerindeki tabip odalarına kayıtlı değiller. Kayıtlı olanların ezici çoğunluğu oda seçimlerinde oy kullanmıyorlar. Daha geçen hafta Ankara Tabip Odası seçimlerine katılımın % 5 olduğu duyumlarını aldım. Hal böyle olunca aksiyoner bir grup seçimlerde rahatlıkla Merkez konseyini ele geçirebiliyor. Handiyse TTB Merkez Konseyi hekimlerin sadece  kadarını temsil eden bir irade tarafından seçiliyor. Yani TTB’nin bu halinin sorumlusu biz hekimlerin bu konudaki ilgisizliğidir.

Denizli Tabip Odası geçmişte birkaç dönem TTB Merkez Konseyi çizgisinde hekimler tarafından yönetildi. Yönetimdeki bu arkadaşlarımıza her fırsatta TTB Merkez Konseyinin yanlış yolda olduğunu, meslek sorunlarını ele almanın daha öncelikli olması gerektiğini söyledik, değişen bir şey olmadı. Bunun üzerine alternatif listeler çıkarıldı ve Denizli’deki hekimler olarak Atatürkçü çizgide olan ekibi destekledik ve yönetim alındı.

Denizli Tabip Odası neredeyse 10 dönemdir böyle giderken, son dönemde TTB Merkez Konseyi’ne delege sokma başarısı da gösterildi. Böylece TTB Merkez Konseyi yankı odasına dönüşmekten kurtuldu. Bu çok sesliliğin TTB Merkez Konseyi’ni oluşturan çoğunluğun hoşuna gittiğini söyleyemeyiz. Daha sonraki gelişmeler bunu kanıtlar gibi. Denizli’de oda seçimlerinin kimi zaman p’e........

© Denizli Gazetesi


Get it on Google Play