We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Söylev (Nutuk)

8 0 0
18.10.2019

Değerli dostlar bugün, devletimizin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin, tarihte az rastlanır olumsuz koşullara karşın nasıl kurulduğunu, “TC Devleti”nin çağdaş dünya ülkeleri arasında yer almasını sağlayacak “1923 Devrimi”nin nasıl gerçekleştirildiğini tüm ayrıntılarıyla Atatürk tarafından “92 yıl” önce anlatılmaya, dolaysiyle ünlü yapıtı “Nutuk”u, “1932 Dil Devrimi”yle sağlanan Türkçe deyişle de “Söylev”i okumaya başlamasının dördüncü günüdür.
Bilindiği gibi bu okuma, “1927” yılında, “Cumhuriyet Halk Partisi”nin, “15-20 Ekim” günleri arasında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi”nde toplanan İkinci Kurultayı’nda yapılmış altı gün sürmüştü; gazetemiz Cumhuriyet’in yarım yüzyıllık yazarı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, bu tarihsel olayı Meclis’in bir görevlisi, yazmanı (kâtip), aynı zamanda bir üniversite öğrencisi olarak dinlemişti; bu tarihsel tanıklığı kendisi şöyle dile getirir:
1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘15-20 Ekim’ günleri arasında Meclis’te toplanan 2. Kurultay’ında, Atatürk’ün Söylev’ini tam altı gün süre ile başından sonuna dek dinledim. O tarihten beri Söylev’in, okur yazar her Türk vatandaşınca okunup bilinmesi özlemini taşımışımdır.
Çünkü ‘Söylev’ ardı ardına gelen Trablusgarp (Libya) ve Balkan Savaşlarıyla -kısa bir süre sonra da- dört yıllık Birinci Dünya Savaşı’nda yenik ve bitik düşmüş, bütün........

© Cumhuriyet