We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hz.Yusuf ve Hz.Musa -3- (Etno-Psikolojik Bir Karşılaştırma)

6 0 0
01.01.2021

Geçtiğimiz iki yazıda Hz. Yusuf (as) ve Hz. Musa (as)’yı Mısır’da görev yapmaları merkezinden hareketle benzerlik arz eden yönlerini baz alarak mukayeseli bir metotla göstermeye çalıştık. Bu ve bir sonraki yazımızda farklılık arz eden yönleri ele almaya çalışacağız.

Hz. Yusuf (as) ise bunun aksine kırsal kesimde doğmuş, büyümüş erken yaşlarda Mısır’a intikal ederek karakter yapısı, şehir kişiliğine göre şekillenmiştir. Bu da sosyohiyerarşik olarak aşağıdan yukarıya doğru bir seyirdir. Özet olarak her iki peygamber şehir ve kırsal kültürle tanışıktır. Yani tabandan zirveye toplum algıları bir bütünlük içindedir. Bütünü görebilecekleri donanımdadırlar.

Dipnotlar: 1) Yusuf 12/4, 21. 2) Kasas 28/28. 3) Kasas 28/13. 4) Büyük devlet adamlarının ve başarılı devlet........

© Altınoluk


Get it on Google Play