We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İstiklalimizin Güvencesi, Milli Teknoloji Hamlesi

41 40 8
11.07.2020

Bir ülkenin güç kimliği, tek taraflı dışsal belirleyiciliğin kıskacından sıyrılamadıkça zayıf kalmaya mahkumdur. Zira yeryüzünde güç mücadelesi, ülkelerin varlığının ve geleceğinin belirleyicisidir.

Devletler güç mücadelesinin başat aktörleridir. Ancak devletler bilhassa güçlü milli şirketlere ihtiyaç duyar. Bu şirketler, devlet veya özel fark etmeksizin esas olan güçlü olmaları, verimli olmaları ve hepsinden önemlisi milli olmalarıdır.

Unutulmamalıdır ki, devletler arası güç mücadelesinin en etkili olanı, şirketler eliyle yürütülenidir.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumunun siyasi ve stratejik değeri, onu tarih boyu güçlü olmaya mecbur etmiştir. Bu coğrafyada güçlü olamayan, güçlü olanın tek yanlı etki alanından, boyunduruğundan sıyrılamaz. Zira bulunduğu coğrafi konumun siyasi ve stratejik çekiciliği, dışsal heveslere, dış egemenlik çabalarına her daim açıktır. Dün de bugün de yaşananalar bunun kanıtıdır. Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklarının kokusunu alan bölge dışı aktörlerin hak hukuk demeden giriştikleri çabalar, bugün yaşananların çarpıcı örneğidir.

Diğer yandan Türkiye’nin terör örgütleri eliyle yıllardır önünü kesmek isteyenler, coğrafi konumunun çekiciliğinden ürkenlerdir.

Özellikle Soğuk Savaş yıllarında bağımlı ülke durumuna sokulan Türkiye, şimdi her alanda bağımsız davranabilme iradesine kavuşmuştur. Aslında bu durum bir imkana kavuşma durumudur. Bu imkanı; özellikle son 10 yıldır boyutlanarak verilen mücadeleyle ilmik ilmik, canla başla Türkiye’ye kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlam iradesi, inancı ve direncidir. Bu irade, inanç ve direnç hiç kuşkusuz milletle kurduğu güçlü bağla başarılmıştır. Bu........

© Akşam