We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Икономиката ни расте сред глобален спад. Какви са сценариите?

3 0 0
22.10.2019

Двигателят е вътрешното потребление

Всичко за:

Местни избори 2019
Кого харесахте за кмет

МВФ намали очакванията си за глобалния растеж за 2019 и 2020 г. Прогнозата за 2019 г. е за нарастване на световния БВП от 3% (най-ниска стойност след кризата от 2008-2009 г.) и 0,4 процентни пункта по-ниска от предвижданията, представени в априлския преглед. Растежът за 2020 г. се очаква леко да се ускори до 3,4%, като ревизията пак е надолу с 0,2 процентни пункта. Дори този базов сценарий зависи от избягването на редица рискове, оценени в анализа на МВФ като все по-вероятни. Сред тях са:

- неясните ефекти от ескалиращите спорове по търговски ограничения, мита и санкции, които могат да застрашат глобалната търговия;

- несигурните последици от Брекзит;

- забавянето на растежа в Китай и натрупаните структурни проблеми, свързани с огромното нарастване на вътрешната задлъжнялост;

- започналото вече рязко свиване на промишленото производство и вероятните последици за експортно-ориентираните икономики, включително Германия и т.н.

На фона на все по-отчетливите фактори за забавяне на глобалния икономическия растеж

МВФ повишава

очаквания ръст

на БВП в

България

за 2019 г. до 3,7% (от 3,3% в априлската прогноза). И Световната банка ревизира прогнозата си за България с 0,2 процентни пункта, като там очакваният ръст е 3,2%. За сравнение в лятната актуализация на икономическата прогноза на Еврокомисията очакваният ръст на БВП за 2019 и 2020 г. е 3,3 и 3,4%, а в пролетната........

© 24 Часа