We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KEMENÇEMİN ÜSTÜNE

2 1 1
26.05.2022

Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni, Halkbilimci ve yazar Hayrettin Günay; kemençe, türkü ve horan yazılarını Kültür Hazinemiz Kemençemin Üstüne isimli bir kitapta topladı.
Görele Belediyesi Kültür Yayınları olarak basılan ve 590 sayfa olan kitap Şubat 2022 de okuyucuyla buluştu.
Yöre kültürüyle ilgili çok geniş kapsamlı bir çalışma olan eser alanında bugüne kadar yayınlanmış tek kaynak kitap olarak değerlendiriliyor.
Hayrettin Günay kitabın girişinde; 1970 lerde başladığı halkbilimi çalışmalarının bir bölümünü bu kitapta topladığını kaydederek, bunların 1990'lardan sonra gazetelere ve dergilere girdiğini, çoğunun alanında yazılmış ilkyazılar olduğunu ifade ediyor.
Bu yazılar kuruluşların, araştırmacıların ve yazarların ilgisini çekti. Horan sözcüğünün Türkçeliği tartışıldı, kemençenin ve horan ezgilerinin Görele merkezli; batıya-doğuya, güneye-kuzeye buradan dağıldığı görüşü müzik etkileşimi yoluyla kanıtlandı.
Bu kitapta Hayrettin Günay'ın konuyla ilgili çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarıyla sempozyumlarda sunduğu bildirilerin bir bölümü yer alıyor. Bu yazılar akademik çevrelerce benimsendi ve kaynak olarak değerlendirilerek yüzlerce “atıf” yapıldı. Hayrettin Günay; deneme,........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play