We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Od utópie k humanizmu (Dubčekovo vyzrievanie)

18 0 21
28.11.2021

Napokon Dubček bol a je politická osobnosť, a tak o jeho dedičstvo sa budú prieť rôzne politické prúdy; presne tak ako o Štefánika, ktorého si privlastňujú hádam všetci, od národniarov po čechoslovakistov. Ibaže u Dubčeka je jeho ideový vývoj predsa len celistvý, kým Štefánik zahynul vo veku, v ktorom sa jeho ideovo-politický profil iba vytváral.

Bol som spolupútnikom Dubčekovho názorového vývoja, najprv len ako chlapec pozorujúci s napätím a očakávaním zápas za „socializmus s ľudskou tvárou“. A šokovaný vojenskou mašinériou, ktorú spustili Brežnev, Ulbricht, Gomulka, Živkov a Kádár (ktorý sa tváril veľmi umiernene, ale v Nových Zámkoch, kde som vtedy žil, z miestnych vyvýšenín pekne namierili delá na obytné štvrte mesta práve maďarskí vojaci)… Dubček ho stelesňoval dvojako: svojou osobnosťou, neškrobenou, skromnou a otvorenou povahou; ale hlavne tým, že otvoril dvere jedinečnému pohybu a úsiliu o demokratický socializmus, o nájdenie racionálneho a spravodlivého vzťahu medzi plánom a trhom, ako sa vtedy formuloval problém, vzťahu efektívneho a zároveň aj spravodlivého hospodárstva…

Tento projekt nadchol veľkú väčšinu obyvateľstva republiky, ale aj Európy a sveta. Prvý porevolučný minister zahraničných vecí vtedajšej NDR Markus Meckel mi rozprával, ako jeho rodina, tradične zbožná........

© Pravda.sk


Get it on Google Play