We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KURBAN

4 0 0
25.06.2021

Bizden önceki ümmetlerde insan kurban etme âdeti bile vardı. Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu İsmail’i kurban olarak adaması, bunun canlı bir örneğidir. Hz. İbrahim (a.s.)’dan sonra insan kurban etme adeti kal­dırılmış, bize mal feda etme gibi kolay kısmı kalmıştır. İslama göre kurban sosyal yardımlaşmanın bir örneğidir.

Kurban kesme yükümlülüğü mezheplere göre değişmektedir. Mesela:

Hanefîler’e göre, bir insanın kurban kesebilmesi için, (80,18 gr.) altın veya bunun karşılığı parasının olması gerekir. Yoksa kesmesi vacip değil, nafiledir.

Şafi Maliki ve Hanbelilere göre ise; Bayram günü kurban parası olanların kurban kesmeleri sünnettir.

Kurban’ın sünnet olarak değerlendirilmesi, onun hafife alınmasını gerek­tirmez. Zira Peygamber (s.a.v.)’e itâat, Allah (c.c.)’a itaattir. (Nisa suresi 4/80)

Hadis-i şerifte de

“Kimin hâli-vakti yerinde olup ta kurban kesmezse, namazgâhımıza yaklaşmasın” Buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, Trc.17/393

İslâm itika­dında Allah(c.c.)’a itaat et, Peygambere lüzum yoktur şeklinde bir inanma anlayışı yoktur. Bir kişi Allah(c.c.)’a itaat et, Peygambere lüzum yoktur diyorsa, o, sapık bir fikrin mensubudur. Ondan uzaklaşmak gerekir.

Hanefi mezhebine göre kurban kesecek kişinin, Müslüman, hür, akil ve baliğ olması gerekir. Bu konuda imamların ferdi görüşleri değişiktir. Mesela

İmam-ı Azam, İmam-ı Ebu Yusuf, Malikî ve Hanbelî imamlarına göre, kurbanda âkil ve bâliğ olma şartı aranmaz. Bir delinin veya bir çocuğun velisi, onun adına kurban kesebilir. İmam-ı Muhammed’e göre ise kesme mecburiyeti yoktur.

Kurbanda mukim olma şartıda vardır. Ancak bugün hac ibadetinin dışında, sefer güçlüğü kalmamıştır. Bayram tatilini zevk için lüks otelde geçiren kişinin, kurbanını kesip dağıtması veya vekâleten yaptırması gerekir. Para ile yapılan ibadetlerde asaletle vekâlet aynıdır.(Fetevayı Hindiyye, 11/491)

Hanefîler’e göre: Kurban etinden Müslüman komşulara verildiği gibi, gayr-ı müslimlere de verilebilir.

KURBANLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESELELER.

Allah rızası için kurban kesmek isteyen bir kişi, gayr-ı müslim biri ile ortak olursa, kurban caiz olmaz. Kurbanın gece kesilmesi tenzihen mekruhtur.

Ailede karı kocanın ikisi de zengin ise, ikisinin de kurban kesmesi vacip olur. Kadının ziynet eşyası kocasının olur, kendisi sadece ziynetinden faydalanmış olursa, o zaman erkeğin keseceği kurban kâfidir. Kurbanın derisi de tasadduk edilir. Kesme bedeli olarak verilmez.

Kurban kesecek kişinin Müslüman olması şarttır. Müslüman bulunmazsa ehl-i kitabın kesmesi de kerhen caizdir. Putperest, Ateist, Mecusi kimseler kurban kesemez. Kestikleri hayvanın eti de yenmez. Kurbanı erkekler gibi kadınlarında kesmesi caizdir. Kurban kesenin abdestli olma şartı yoktur. Kurban kanının alına sürülmesi batıl bir inanıştır. Kurban kesen kişinin kesimden sonra namaz kılma şartı yoktur. Ama kurban kestikten sonra kerahet vakti değil ise,........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play