We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Over geschiedenisles, Poetry International en infotainment in wetenschapsjournalistiek

5 0 0
14.06.2019

Het schoolvak geschiedenis staat, zo blijkt uit uw krant, zeer in de belangstelling van allerlei maatschappelijke groepen. Die vinden allemaal dat ook hun belang nadrukkelijker in het lesprogramma verwerkt moet worden. Minister Van Engelshoven wil meer ‘schaduwkanten’, het CDA meer nationale binding, The Black Archives meer zwarte en internationale perspectieven enzovoorts.

Als geschiedenisdocent juich ik die belangstelling toe. Geschiedenis is altijd een thermometer van maatschappelijke ontwikkelingen geweest. Maar ik pleit voor voorzichtigheid.

Er zitten al veel ‘schaduwkanten’ van onze geschiedenis in ons onderwijs. Het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel en slavernij in de Amerikaanse koloniën, de positie van andere slachtoffers van de geschiedenis (christenen in het Romeinse rijk, horigen in de middeleeuwen, VOC-matrozen, arbeiders in de industriële revolutie, vrouwen, Afrikanen en Aziaten die leden onder de Europese bezettingen), zitten al op allerlei plekken in het programma.

Ten tweede bestaat de verleiding om door te schieten en van hen die gezien worden als slachtoffers van de geschiedenis nu opeens de nieuwe helden te maken. Het is een logische reactie, maar dient uiteindelijk hun zaak niet. Het gaat om een evenwichtig beeld: je moet ook de schaduwkanten van de schaduwkanten belichten, bijvoorbeeld de rol van Afrikanen bij de trans-Atlantische slavenhandel.

Het gevaar dreigt dat we met een grote witkwast over de geschiedenis heengaan. Bij al dat overkalken dreigt zicht op het verleden te verdwijnen. Een zo goed en evenwichtig mogelijk beeld krijgen is juist de hele gedachte van het geschiedenisonderwijs. Weglakken is géén oplossing.

Naast kennis ontwikkelen leerlingen vaardigheden in de geschiedenisles: leren inzien dat er verschillende visies zijn op dezelfde historische gebeurtenissen. Vóór het vellen van een moreel oordeel over mensen uit het verleden moet je je ook verdiepen in wat in die periode normaal werd gevonden. Kernbegrip is standplaatsgebondenheid. We zitten allemaal vast aan onze plek in de tijd en de ruimte. De ‘daders’ gedroegen zich zoals in die tijd gebruikelijk was. Kortom laat de witkwast thuis en zorg voor een evenwichtig verhaal.

Jeroen Onderwater, docent geschiedenis, Lutjegast

Hoera voor Asha. In een kraakheldere column vrijdag omschrijft ze hoe de rijken steeds rijker worden en de werkenden steeds armer. Mijns inziens tevens de voornaamste grondslag voor populisme.

De vakbonden en de (linkse) politiek hebben zich de laatste jaren in de maling laten nemen door partijen die werknemers uitzuigen en miljardairs uit de wind houden. Flinke salarisverhogingen zijn nodig en daarmee spek je de pensioenfondsen ook een stuk beter in de toekomst. Want laten er niet vergeten dat een armzalig loon automatisch leidt tot een armzalig pensioen. Omhoog die lonen.

Erwin Noorman, Meppel

Heerlijk vilein zoals Selma Leydesdorff aan het eind van haar heldere uiteenzetting over het Joodse verzet in de Tweede Wereldoorlog FvD-senator Toine Beukering zonder hem bij naam te noemen even........

© de Volkskrant