We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Farklılığı insan yaratır

7 7 0
26.06.2019

Ülkelerin, kurumların, işletmelerin, aynı koşullar altında, değişik za­man kesitlerinde de başarı düzey­leri, aldıkları sonuçlar, etkinlikleri farklılık gösterir. Başarı düzeyini yükseltmek, ön­lem almak, politika belirlemek için farklı­lık doğuran nedenleri irdelemek gerekir.
Aynı zaman düzeyinde, değişik zaman kesitlerinde de farklılık yaratan ne ser­maye ne de doğal kaynaklardır. Başarı farklılığını insan yaratır.
Ülkelerin, kurumlarının, işletmelerin yönetim kadroları, yönetim anlayışları, odaklandıkları amaç değiştikçe başarı düzeyleri de değişmektedir.
Çok güçlü görünen ülkelerin, kurumla­rı, işletmelerin yöneticilerinin, öngörüsüz­lükle, kişisel beklentilerinin değişmesi, kişisel egoların tatminine yönelmeleri sonucu etkisizleşme, küçülme sürecine girdikleri görülmektedir.
Tarihsel örneklere gerek duyulmadan yakın tarihten, günümüzden de örnekler verilebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası, iki kutuplu dünyada süper güç olarak nite­lendirilen SSCB bir şekilde ayrıştırılarak tasfiye edilmiş; diğer güç ABD için algı operasyonu, yüksekten atma, blöf ile tek güç konumunu koruduğu hatta güçlen­dirdiği sanısı, izlenimini yaratılmakta ise de D. Trump yönetimde ekonomik ve siyasal olarak güç yitirdiği görülmektedir.
Ülkemizde ne yazık ki Atatürk döne­mindeki konumunu, etkinliğini yitirmiş, ABD ve........

© Cumhuriyet