We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sağlık Okuryazarlığı neden önemlidir

2 0 0
21.03.2019

Bir ülkede yaşayan bireylerin kendi sağlığı ile ilgili kararları doğru alabilmesi için kendilerine sunulan sağlık mesajlarını doğru olarak anlaması çok önemlidir. Yanlış, yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlığına sahip olan ülkelerde hastanede yatış süreleri uzamakta, gereksiz organ ya da doku görüntülemeleri yapılmakta ve kan-idrar tetkikleri alınmaktadır (1).

Sağlık okuryazarlığının düşük olduğu toplumlarda hastanelerin acil servislerine gereksiz başvuruların yapıldığı bunun da hem iş gücü kaybına hem de gerçekten acil müdahele gereken hastaların tedavisinin aksamasına neden olduğu istatiksel olarak bildirilmektedir.

Bütün bunlar aynı zamanda sağlık harcamalarının artmasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Bundan başka düşük sağlık okuryazarlığına sahip bireylerin sağlık hizmetlerini daha az kullandıkları ve kronik hastalık yönetimlerinin daha kötü olduğu görülmektedir. Kronik hastalık yönetimleri içinde çok büyük bir oranı düzenli ilaç kullanımı gelmektedir ki bu bireylerin eczanelerden devlet tarafından reçete bedelleri........

© Anayurt