We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

‘Def-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır’

13 0 0
14.01.2019

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde, 1869–1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanarak kabul edilen, İslâm dünyasının ilk ve en önemli medeni kanunu Mecelle’nin 30’uncu maddesi ‘’Def-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır’’ der. Yani kötülüğü def etmek menfaat sağlamaktan önce gelir.

Günümüzde yaşadığımız sorunları bundan daha iyi ifade eden başka bir kavram olamaz herhalde. Türkiye öncesiyle sonrasıyla 15 Temmuz’da daha net ortaya çıkan büyük kötülükleri def etme mücadelesi veriyor. Ve ne yazık ki her geçen gün kötülükler yumağı daha da büyüyerek karşımıza çıkıyor.

Bu büyük mücadele verilirken tam da Mecelle’nin 30’uncu maddesinde ifade edilenin aksine kötülüğün def’i yerine menfaat teminini önceleyenler var. Bu da kötülükle mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. 15 Temmuz müfsitleri ve onların arkasındaki güç, her geçen gün ifsatlarını arttırırken, kimsenin kişisel veya nefsi beklentiler içine girmeye hakkı yoktur.

Eğer 15 Temmuz atlatıldı, Fetullah iblisi ve çetesi dağıtıldı denilerek, işin bittiği düşünülüyorsa, bu, büyük bir yanılgıdır. 15 Temmuz ilk hamleydi ve onlar açısından zorunlu bir hareketti. 15 Temmuz,........

© Yeni Şafak