menu_open
Süleyman Seyfi Öğün

Süleyman Seyfi Öğün

Yeni Şafak

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kırılgan incelikler ve kabalığın içtenliği

Biden ve Demokrat Parti’nin neyi temsil ettiği anlaşılmadan ABD’de kasım ayında yapılacak seçimin derinlikli olarak kavranması pek de...

thursday 50

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Eski ve yeni NATO

NATO’nun kuruluşunun 75.sene-i devriyesi münasebetiyle bir zirve düzenlendi. NATO’nun güney kanadının en mühim parçasını oluşturan...

11.07.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Türkiye-Sûriye ilişkilerine dâir

Pekiyi, bunlar yaşanırken Türkiye’de karar alıcılar ne yaptı? Bir defâ gelişmeleri asla doğru okuyamadılar. 1990’larda Kürt meselesini...

08.07.2024 60

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Kitle hareketleri

Kayseri hâdisesi bana işte bunları yazdırdı...

04.07.2024 90

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İran seçimlerinin düşündürdükleri

Komşumuz İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Neticenin hayli düşündürücü olduğunu baştan ifâde etmeliyiz....

01.07.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Korkunun çözülüşü ve gözükaralığın yükselişi

Çin-ABD, ABD-Rusya gerilimlerini yeni Soğuk Savaş zannedenlerin görmediği bunlardır. Soğuk Savaş’ı, ahlâkî olarak ayrı bir odada...

27.06.2024 60

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İyimserler ve kötümserler

Bir kaç zamandır zihnimde bir soru dolaşıyor. Târihçiler kategorik olarak veyâ kâhir ekseriyetiyle kötümser midir? Eğer öyleyse ve târih,...

24.06.2024 50

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

G7’de ne oldu?

Gelin görün ki bu model kendi içinde kapalı olarak işleyen bir modeldir. Devletler, uluslar ve sermâye arası ilişkilere gelindiğinde manzara...

17.06.2024 50

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Çözülen Avrupa

Siyâset aslında çok harâretli bir sâhadır. Siyâset, Tanrı Apollon ile temsil edilen ve her nev’i kurumsallaşmayı karşılayan...

13.06.2024 40

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Sıkışmışlık

Siyâset ve ekonomi arasındaki ilişkiler hakîkaten düşündürücü. Marx’ın, siyâseti ekonominin karşısında önemsizleştiren...

10.06.2024 40

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Çin’in Batı; Türkiye’nin Doğu açılımı

İpek Yolu tek bir hat değildir. Diyâr-ı Rûm’ ulaşan İpek Yolu’nun ana ekseni burada Kafkasya ve Karadeniz ve Akdeniz ticâret yollarına...

06.06.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Vicdân kaybına dâir birkaç not

İsrâil’in Gazze’de yürüttüğü soykırım, insanlığın gözleri önünde yaşanıyor. Konvansiyonel medya bu katliamın gerçek...

03.06.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Güneyimizde bir PKK devleti mi kuruluyor?

Bu iki çözümün nihâî bir çözüm olacağı elbette söylenemez. Her bir parçada, ona sığmayan başka unsurların da kalacağı ve bunların...

30.05.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Uluslararası hukûkun üzerine düşen gölge

Modern dünyâda (muktedir) siyâsal eylemlerin (muhalif) siyâset tarafından denetlen-mesinin berâberinde, belki de ondan daha fazla olarak hukuk...

27.05.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Şâibeli bir kazânın düşündürdükleri

İran’da, bilhassa merkezinde Bu çatışmanın bir suikasta kadar tırmanmış olabileceğini hesap dışı bırakmamak gerekir. Hamaney’in,...

23.05.2024 90

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Devletsizlik ve ulussuzluk

Kapitalizm, çok hoşlanmasa da devleti; devlet ise yine haz etmese de kapitalizme ihtiyaç duymuştur.Bunu bir soruyla açalım. Kapitalizm veyâ...

20.05.2024 90

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Ekonomi ve savaş

Rusya’da Shoygu’nun vazifeden alınması ve yerine ekonomist kökenli Beluosov’u atanması çok mühim bir gelişme sayılmalıdır. Bu,...

16.05.2024 60

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İlke-değer kavgası

Târihsel pratikler ilkesel bakış, duruş ve eylemi çok defâ zora sokmuş; değersel ayırımları ise baskın hâle getirmiştir. Pratik içinde...

13.05.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Bundan sonra neler olabilir?

Önümüzde hakikaten de çok sıkıntılı bir süreç var. Türkiye Gazze meselesinde ahlâken doğru yerde duruyor. Ahlâkî menzilinden çıkmış...

09.05.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Neocon Avrupa

Bu tespitler Nixon-Kissinger siyâsetine güzelleme yapmak niyetini taşımıyor. Elbette başta Şili olmak üzere Latin Amerika’da ABD yanlısı...

06.05.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İfâde hürriyeti

Fikir ve fikirlerde yoğunlaşmak sanâyi toplumuna has bir iddia ve kıymetlendirmedir. Evet, ideolojiler bu kıymetlendirmelerin paketlenmiş...

02.05.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Batısızlaşma

Dünyâ târihinde büyük değişimlerin olduğu iddiasına soğuk bakanlardanım. İlk Çağ, Orta Çağ, Modern Çağ(lar) vb. ayırımları hep...

29.04.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Küresel savaşın kaçınılmazlığına dâir

Savaşlar çok defâ siyâsal-kültürel-ideolojik değişkenlere dayalı olarak açıklanır. Buna göre taraflar bu değişkenlere...

25.04.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Tiyatroya karşı çadır tiyatrosu

Gelişmeleri hatırlayalım. Evvelâ İsrâil İran’ın Şam Konsolosluğunu vurdu. Bu saldırıda, uluslararası hukukta İran toprağı sayılan...

22.04.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Târihin doğru yerinde durmak

Bir kaç ihtimâl var. Bunlardan ilki, içeriye dönüp, gözünü karartarak Refah’da yarım bıraktığı işi tamamlamak olabilir. Bunun asrın...

18.04.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Denklemciler ve denklembozucular

Beklenen oldu. İran, İsrâil’e bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Niyeti, İsrâil’in Şam’daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve...

15.04.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Çözülen dünyâda irâdenin hâl-i pürmelâli

Diğer bir husus da, kapitalizme alternatif olacağı iddiasıyla ileri sürülen modellerdir. Kapitalist olmayan yollardan sanâyileşmek iddiası...

11.04.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Bir büyük insanın ardından

Türkiye büyük bir sanatkârını kaybetti. Kuyumcu neyzen Ömer Erdoğdular geçen çarşamba günü ruhûnu teslim etti. Cumâ günü, mübârek...

08.04.2024 60

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Çok hayâtî bir dört sene

Mahallî İdâreler Seçimini nihâyet idrâk ettik. Seçimin neticesinde 22 senedir Türkiye’yi idâre eden AK Parti, kabûl edelim ki ağır bir...

04.04.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Kim savaşacak?

Beğenelim beğenmeyelim, modern dünyâyı kavramakta çok mühim tespitleri olan Marx’ın en vahim hatâlarından birisi, nihâyetinde bir burjuva...

01.04.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Târih tekerrür mü ediyor?

Lütfen Türkiye-Batı ilişkilerinin estirdiği ılık rüzgârlar tatlı tatlı yüzümüzü yalarken gaflete düşmeyelim. Kırım Savaşını...

28.03.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Kritik eşik aşıldı

Târih kitapları I. Umûmî Harp evvelinde Balkanlar’da gerçekleştirilen bir suikast ile başladığını yazar. Moskova’da yaşanmış olan...

25.03.2024 90

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Büyük imkânlar ve zihin karıştıran sorular

Türkiye-ABD ilişkilerinin ılımlılaşması olarak değerlendirilen tâze hâdiseler bir kaç katmanlı olarak gelişiyor. Evvelâ Türkiye ve...

21.03.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Trump’tan barış beklemek

Macron gemi azıya almış durumda.İrili ufaklı diğer devletçikleri de içine almak sûretiyle, Fransa, Almanya, İsveç, Finlandiya ve...

18.03.2024 50

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Biden sonrası ihtimaller

Nuland’ın istifâsı son günlerin en mühim hâdiselerinden birisidir. Azılı bir neocon olan bu hanımefendi, artık enkâza dönüşen bir...

14.03.2024 40

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Bölünmüş ve savrulan bir Avrupa

Bir garip dünyâ, bir garip Avrupa…

11.03.2024 60

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Yaza doğru siyâsal-askerî iklim

Önümüz bahar ve yaz.. Gidişât dikkât çekici ve heyecan verici. Kasım mı? Trump’ın yolu açıldı. Devletler o gelinceye kadar mıntıka...

07.03.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Savaş ve bilinçlerimiz

Savaşlar kapitalizme her zaman güç verdi. Eğer içine girdiğimiz ve yaygınlaşacak intibâını veren savaşlar dizisi kapitalizm için tâze...

04.03.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Paranın kuvveti

Vakit geçirmek için bu âilelerin hikâyelerini anlatan kitapları okuyun. Ama hakikati merak ediyorsanız, sâhibi itibârıyla hiçbir isme...

29.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

KAAN üzerine

Türkiye’nin meselesi sanâyileşememek değildir. Hattâ sanâyileşememiş olmak, gelişmeler, bilhassa bu uğurda ödenen insânî bedeller...

26.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Bunama ve çılgınlık arasında

Aşağı yukarı 9 ay kadar bir zaman kaldı. Tekmil dünyâ kilitlenmiş, ABD’de yapılacak seçimlerin neticesini bekliyor. Doğrusu bu zaman...

22.02.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Bağlaçlar ve ahlâk

Rusya’dan sarsıcı bir haber geldi. Uzun zamandır tutuklu olan muhalefet lideri Aleksey Navalny, Sibirya’daki bir cezaevinde hayâtını...

19.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Trump ne demek istedi?

ABD Başkanlık seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Cumhûriyetçilerin adayı artık kesin olarak belli. Trump’a rakip olacak kimse görünmüyor....

15.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Mahallî seçimler

Türkiye, Mart ayının sonunda yapılacak olan mahallî seçimlere yaklaşıyor. Belediye başkan adayları büyük ölçüde belli oldu. Partiler...

12.02.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Aydın vehmi

Alev Alatlı’nın hayâtı kadar vefâtı da hayli ses getirdi. Onu sevenleri kadar sevmeyenleri de konuştu ve yazdı. Doğrusu bu son grubu ikiye...

08.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Alev Alatlı’nın ardından

Çok üzgünüm. Alev Alatlı’yı kaybettik. Haberi aldığım andan itibaren zihnim dağıldı. Bu dağılma hâline, otuz senelik bir dostluğun,...

05.02.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Aşınan denklemler

ABD Ortadoğu’yu idâre edemez hâle geldi. Sâdece Ortadoğu’yu değil, hâkimiyet iddiasında olduğu çok sayıda coğrafyayı da. Buna ABD...

01.02.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

Soruların sorusu

Türkiye coğrafyası savaşlarla ve her an savaşa dönüşebilecek istikrarsızlıklarla kuşatılmış durumda. Evvela bunlara bir bakalım.....

29.01.2024 70

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İsveç’e evet demek; bâzı intibâ ve tespitler

Nihâyet beklenen gün geldi. TBMM’de İsveç’in NATO’ya üyeliği oylandı ve kâhir bir ekseriyetle kabûl edildi. Mesele basit olarak bir...

25.01.2024 100

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

İran-Pakistan denklemi

Benzer manzarayı savaşların yayılma süreçlerinde de görüyoruz. I.Umûmî Harbe giden yolda Balkanlar’da bir suikast ile başlayan savaşın,...

22.01.2024 80

Yeni Şafak

Süleyman Seyfi Öğün

6196981142e1e86a7dd039da4967b859