menu_open
Mustafa Akkoca

Mustafa Akkoca

Önce Vatan

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

TESPİTLER (9/47)

Sahib-i zaman, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medar Mürşid ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî (K.S.) Efendi Hazret’leri, 16 Eylül 1959...

latest 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ (5 /46)

03  Mart  1924  tarihinde  Aziz  Miletimizini  yüzakı,  ilim  ve  hikmet  müessese’leri, Mederese’ler  kapatılmış,  her ...

previous day 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 46 )

Bursa  Ulucami  Tertibi  bütün  veçheleriyle  akâmete  uğramış,  bütün  iddialar  tamamen  çökmüştü. Demokrat  Parti’nin ...

08.04.2024 9

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 45)

İslâm  Tarihinde, din  için, ilâ-i  Kelimetü’llâh  için  ilk  oku  atan, Resûlu’llâh  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem ...

05.04.2024 9

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 45 )

Demokrat  Parti’nin,  zimamdarlarından, Avdetî ( dönme), Sebatayist, gayr-i  Millî   ve  Yerli  olmayan, “Suyun  Öbür  tarafından...

01.04.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 /44 )

(  Abdullah ) İbn-i  Ömer  radiya’llâhu  anhüma’dan  ( Sened-i  Sahih-i  muttasil   ile)  rivayet  olunduğuna  göre, (  bir ...

29.03.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 44 )

İttihad  ve  Terakkî  bakiyesi, Tek  Parti  Mütegallibe, Devletimizin  Rejimi  Cumhuriyet’e  evrilmesinden  i’tibaren, 27  yıl ...

25.03.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 43 )

Mealini,  şerh  ve   izahını   verdiğimiz, Sa’d   İbn-i  Ebî  Vakkas  Hadis’inde,  Sevgili  Peygamber’imiz, ...

22.03.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER ( / 43 )

Önce, Asr-ı Saâdet’den bir misal. Müezzin-i Nebevî Ebû Abdullah Bila bin Rabâh-ı Habeşî radiya’llâhu anh Peygamber’imizin Peygamber...

18.03.2024 7

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 42 )

Sa’d  İbn-i  Ebî  Vakkâs  radiya’llâhu  anh, Veda  Haccı  esnasında, ağır  bir  hastalık  geçirmiş, Peygamber’imizin ...

15.03.2024 8

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER (9/42)

Merhum, Ali Dayı. ( Ali Yılmaz), Vefatı,  Milâdî, 1976) Uzayol Gemi adamı olarak, dünya’da ayak basmadığıı kıt’a ve şahir...

11.03.2024 9

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUMA SOHBETİ (5/41)

“Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’dan Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “ Ashabım:...

08.03.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 40 )

Dünya  Siyonizm  Teşkilatı, Dünya  Kiliseler   Birliği, A.B.D. Mon  Tarikati, Vatikan  ve Ortadoks Patrikhane’leri,  müştereken ...

01.03.2024 9

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER ( 9 / 40 )

17   Eylül  1959  Perşembe  günü Sabah  erken  saatlerden  i’tibaren, Gasl, Teçhîz-ü  Tekfîn  bütün  hazırlıklar ...

26.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  (  9 / 39)

Hazreti  Üstazımızın  irtihali  günü, ( 16  Eylül  1959  Çarşamba  günü  akşam  saatlerinde),başta, Ehl-i         Beyt ...

19.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 38 )

“  Kendi  nesinde( kendi  içiinde,  kendi  kendine), yalvararak( tazarru’  içinde) ürpererek(korkarak)  yüksek  sesli(  sesli ...

16.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  (  9 / 38 )

Ali  Dayı, 1951’den  Süleyman  Efendi  Hazret’lerinin  ebedî  Aleme  intikali,  irtihal  buyurmasına  kadar,  16  Eylül  1959 ...

12.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 37 )

Hatm-i  Hacegân-i  Nakşibendiyye,  zarûret’ler  halinde  tek  başına  yapılabildiği  gibi,  esas  i’tibariyle  topluca,...

09.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER (9/37)

Büyük Çamlıca Cami’i’nin sırrını anlatabilmem için evveliyyetle, Merhum, Ali Dayı ( Ali Yılmaz)’ı, (Vefatı  Milâdî, 1976)...

05.02.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ (5/36)

İmam-ı Rabbânî, Müceddid-i Elf-i Sânî, Ahmed-ü Faruk es-Sirhindî, (K.S.) Efendi Hazret’leri, Mektubât-i Kudsiyesinde: “Evet, bu...

02.02.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER ( 9 / 36 )

Ezansız  ve  ma’bet’siz  şehir’ler,  Beyoğlu  ve  Şişli’de  ilk  cami, 1794- 1795  yılları  arasında  3. Selim ...

29.01.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ ( 5/ 35 )

“Hani  havârî’lere, “ Bana  ve  Peygamber’ime  iman  edin”  diye  ilham  etmiştim. Onlar (da),” iman  ettik,bizim ...

26.01.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 35 )

İstanbul’da,  ezansız,  ma’betsiz  şehir’lerden, Pera- Beyoğlu,Beşiktaş  ve  Şişli..  1970’li  yıllara  kadar, bu  üç ...

22.01.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

  CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 34 )

Hatm-i  Hacegân  ve  Sohbet  Meclisi(ne  gelirken, tam  bir  vücud  ve  elbise  temizliği  ile  mümkün  olursa,  gusl ...

19.01.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9/ 34 )

Kadıköyü’nün  uzantıları  semt’lerde, 1900’lü  yılların  başında, İstanbul- Haydarpaşa’dan  Bağdat’a  uzanan ...

15.01.2024 30

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUMA SOHBETİ (5/33)

Defa’larca yazdım, yazmaya devam ediyorum, devam edeceğim; Hatm-i Hacegan-ı Kâdiriyye, bizim Yolumuzun, Zikr-i Hafî, Tarîkat-i...

12.01.2024 30

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9/  33)

Merhum, Yahya Kemal  Beyatlı, İstanbul’un, Pera- Beyoğlu  semt’leriyle, Kadıköyü’nü  kasd  ederek, “ Ezansız,  ma’bed’siz ...

08.01.2024 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 32 ) UHUD  MUHAREBESİ!...

Uhud, Medine’ye  bir  fersahtan  az  bir  mesafede  bir  dağdır; İslâm  tarihinde  çok  büyük  ber  mevki’i  vardır....

05.01.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER (9/32)

Resûlü  Ekrem  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Efendimizin  bu  vecîz  hitabı  elbette,  ilâhî  bir  intikam  idi.Bu ...

01.01.2024 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ (5/31)

Uhud, Medine’ye  bir  fersahtan  az  bir  mesafede  bir  dağdır; İslâm  tarihinde  çok  büyük  ber  mevki’i  vardır....

29.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 31)

Asr-ı  Saâdet’de, Peygamber’imizin  risaleti  ve  Huhlefâ-i  Raşidîn  dönemlerinde, müşrikler, yahûdî- münafık  ve ...

25.12.2023 8

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 30 )

Hatm-i  Hâcegân-i  Nakşibendiyye-i  aliyye, esas  i’tibariyle   başlangıcında,  isti’ğfar, öncesinde  sonrasında, Fatiha  ve ...

22.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 30 )

Hazreti  Hamza  radiya’llâhu  anh:  Abdülmuttalib  oğullarından   olup Resûl-i  Ekrem  Efendimizin  amcasıdır.  Künyesi,  Ebû...

18.12.2023 5

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 29 )

Bu  çalışma’da  ısrarla, Zikr-i  Hafî, Zikr-i  Celî  olmak  üzere, Peygamber’imizden, Hazreti  Ebû  Bekir  ve  Hazreti  Ali...

15.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  ( 9 / 29 )

“ Şeb-i   Yildâyı   Müneccim’le  Muvakkit  ne  bilir? Mübtelâyı  Gamma  sor  kim  gece  kaç  saattir.? “ 1960’lı  ...

11.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 28 )

“  Ey  İman  edenler!  Allah’tan  korkun( takvâ  sahibi  olun) ve  sadıklarla( doğrularla) beraber  olun.”  (Tevbe / 99 /119) “...

08.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER ( 9 / 28 )

Yıllardır, hep yazdık, konuştuk, Komşu Devlet İran, “ Takiyye, ” inanç sistem’lerinin esası olduğu için, Sâsânî  bakiyyesi,...

04.12.2023 9

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ ( 5/ 27 )

Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den : Şöyle demiştir: Bir gün Resûlu’llâh salla’llâ aleyhi ve sellem açıkta oturuyordu. (yanına)...

01.12.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER (9/27)

Geçtiğimiz ay, Büyük Fikir, Mücâdele, Mücâhade  ve  Da’vâ Adamı, Üstad, Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Oğlu, Mehmed...

27.11.2023 30

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUMA SOHBETİ (5/26)

Halid-i Bağdâdî’nin Hindistan’dan Süleymaniye’ye döndüğünde, bu söylediklerine, Süleymaniye’deki ilim ve tasavvuf ehlinden hiçbir...

24.11.2023 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER ( 9 / 26 )

Kurs, Doğanbey’den  Huğlu’ya  nakledildikten  sonra, daha  önce,  Karaman’a  gidip,  merhum,  Şükrü  Taşkıran  Hoca’dan...

20.11.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  (  9  / 25  )

Hacı  Mehmed  Tanık  Amca,  mes’ele’nin      müsta’ celiyyetini  dikkate  alarak,Hemen,  Doğanbey’den  Huğlu’ya ...

13.11.2023 20

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ   (  5 / 23 )

Turuk-u  Âliye’lerde,  Mürşid-i  Kâmiller’in  ruhânî   ve  bâtinî, Hakîkî  Tasarrufa  geçmelerinin  üzerinden, uzun  bir ...

10.11.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  (  9  /  24 )

Konya  ve  civarında,  hatta,  bütün  Orta  Anadolu’da,  ilk  Kursumuz, o  tarihlerde,  Konya’nın  bir  İlçesi  olan, ...

06.11.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A SOHBETİ  ( 5 //22 )

Fikir,  da’va,  mücâhede, mücâdele  Adamı,  Adam  gibi, Adam,  Sultânü’ş-Şuarâ,  Üstad,  Necip  Fazıl  Kısakürek ...

03.11.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 21 )

1930  yılında,   talebe   te’min   ve   tedris  ümidiyle, İstanbul  yakınlarında, Çatalca’nın  Kabakça  Köyü ...

27.10.2023 30

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER (9/23)

Konya ve civarında, hatta, bütün Orta Anadolu’da, ilk Kursumuz, o tarihlerde, Konya’nın bir İlçesi olan, Karaman’da açılmıştı. Devrin...

23.10.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM'A SOHBETİ (5/20)

FETRET  DEVRİNDE  ARAYIŞ  İÇERİSİNDEYDİ!... 03 Mart 1924 yılında,Yüksek derece’de, İslâm alimleri yetiştirilmek üzere açılmış,...

20.10.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

TESPİTLER  (  9  /  22  )

Hazreti   Üstaz’ımızın   ilk   talebe   ve    müntesiplerinden,   Mustafa   Çırpanlı,  Kalaycı   Hdca, Mehmed   Oral, ...

16.10.2023 30

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

CUM’A  SOHBETİ  ( 5 / 19 )

G eçüiğimiz 16  Eylül  2023 tarihi,  Sahibizaman,  Mürşid-i  Kâmil  ve  Mükemmil,  Medâr  Mürşid, Müceddid,   Süleyman ...

13.10.2023 10

Önce Vatan

Mustafa Akkoca

5389ea2f24f5880281144e84883662bc