Det pågår nå et kystopprør i nord. Denne uka har kystfiskere blokkert havnene i Hammerfest, Honningsvåg, Kjøllefjord og Vardø. Aksjonen har allerede fått konsekvenser; for eksempel har flere hurtigruteskip seilt forbi stoppesteder.

Venstre i Finnmark og i Troms mener fiskernes aksjon er berettiget. Vi støtter den fullt ut! Den angår nemlig oss alle, i et generasjonsperspektiv.

Aksjonen har sin bakgrunn i regjeringens politikk for den ubenyttede delen av den såkalte «tredjelandskvota». Tredjelandskvota betyr den andelen av totalkvota av de felles fiskebestandene som henholdsvis Norge og Russland kan benytte i bilaterale forhandlinger med andre land (såkalte tredjeland).

Dersom hele/deler av denne likevel ikke benyttes av Norge i slike forhandlinger, oppstår spørsmål om hva som skal skje med denne ubenyttede kvota. For eksempel ble 2000 tonn av ubrukt tredjelandskvote for torsk i 2023 fordelt likt mellom fartøy under 11 meter i lukket og åpen gruppe.

Tredjelandskvota er praktisk talt ikke omtalt i regjeringens kvotemelding. Den er nevnt i en liten fotnote på s. 56, men uten at spørsmålet om fordeling av ubenyttet andel blir reist. Likevel ble spørsmålet behandlet av næringskomitéen, som denne uka vedtok at i de årene det er ubrukt tredjelandskvote som tilbakeføres til nasjonal kvote, skal regjeringen prioritere «berørte flåtegrupper». Hvilke flåtegrupper dette er, kommer frem av en avtale mellom regjeringspartiene Ap og Sp og de borgerlige partiene.

Avtalen følger som vedlegg til næringskomitéens innstilling, og der heter det blant annet: «Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene.» Dette avtalepunktet har skapt berettiget harme.

Isolert sett kan kanskje avtalepunktet ha noe for seg, men sett i lys av den utviklingen som har vært over tid er det ganske provoserende. Riksrevisjonen har undersøkt endringene i kvotesystemet i kyst- og havfisket mellom 2004 og 2018.

Deres hovedkonklusjon var at endringene har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten, men at de også har utfordret fiskeripolitiske prinsipper og ført til mindre aktivitet i flere kystsamfunn. Vi mener at dersom man skal bøte på dette, kan man ikke låse seg til å gi all ubenyttet tredjelandskvote i framtida til havfiskeflåten.

Heller ikke vi ble beroliget da fiskeriminister, Marianne Sivertsen Næss, skulle forklare hva avtalepunktet betyr. Til Kyst og Fjord den 29. april sa hun dette:

«Jeg skal ikke stå her å forskuttere hvordan dette skal foregå, men det står ikke at den skal gå til den berørte flåten. Det kan like gjerne være at man tar en beslutning ut fra den helhetlige situasjonen for alle flåtegrupper for hvordan dette kvantumet skal fordeles skal ligge til grunn.»

Dette blir for vagt og usikkert, Marianne Sivertsen Næss. Det svarer heller ikke på Riksrevisjonens konklusjon! De pågående aksjonene må få helt andre konsekvenser enn at hurtigruteskip seiler forbi sine stoppesteder.

Sivertsen Næss, du må som fiskeriminister forplikte deg til at ubenyttet tredjelandskvote også i framtida skal tilfalle kystflåten! Vil du gjøre det?

Irene Dahl, gruppeleder for Venstre i Troms

Trine Noodt, gruppeleder for Venstre i Finnmark

QOSHE - Kystopprøret i nord angår oss alle - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kystopprøret i nord angår oss alle

32 0
03.05.2024

Det pågår nå et kystopprør i nord. Denne uka har kystfiskere blokkert havnene i Hammerfest, Honningsvåg, Kjøllefjord og Vardø. Aksjonen har allerede fått konsekvenser; for eksempel har flere hurtigruteskip seilt forbi stoppesteder.

Venstre i Finnmark og i Troms mener fiskernes aksjon er berettiget. Vi støtter den fullt ut! Den angår nemlig oss alle, i et generasjonsperspektiv.

Aksjonen har sin bakgrunn i regjeringens politikk for den ubenyttede delen av den såkalte «tredjelandskvota». Tredjelandskvota betyr den andelen av totalkvota av de felles fiskebestandene som henholdsvis Norge og Russland kan benytte i bilaterale forhandlinger med andre land (såkalte tredjeland).

Dersom hele/deler av denne likevel ikke benyttes av Norge i slike forhandlinger, oppstår spørsmål om hva som skal skje med denne ubenyttede kvota. For eksempel........

© Altaposten


Get it on Google Play