We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Завръщането на Индиана Джоунс Погребан ли е в Дръстър патриарх Дамян? Археолози разкриват огромна църква на брега на Дунав

3 0 0
13.07.2019

Още от времето на хан Омуртаг и цар Симеон градът изпълнява ролята на втора владетелска столица

През 90-те години от миналия век воденият от археоложката Стефка Ангелова екип започна разкопки на самия бряг на р. Дунав в днешния Силистра. Те продължиха и през първото десетилетие на новото хилядолетие. А целта е големия средновековен град Дръстър, един от значителните центрове на средновековна България. За това време са разкрити различни сгради, както и части от мощната крепостна стена. В началото правеше впечатление отсъствието на църкви, манастири и свързани с тях некрополи, въпреки многобройните писмени сведения за християнската принадлежност на този край. Но ето, че най-сетне археолозите попаднаха на невероятен паметник.

Само на 30 м от северния градски зид бе открит голям храм, представляващ масивна трикорабна базилика. Тя е дълга почти 26 м и широка близо 15 м. Някога две редици от правоъгълни стълбове са носели арки, поддържащи сводовете на покрива. На изток трите кораба завършват с триъгълни отвън и полукръгли отвътре апсиди, оформящи олтарната част. Там личат следи от ниска мраморна олтарна преграда, пред която е вградена мощехранителница. От централните помещения към притвора се минава през три входа. В него и в източната част на базиликата археолозите намират пет гроба, в които са били погребани представители на духовната и светска аристокрация. Подът на храма е бил изцяло покрит с мраморни плочи.

Находките показват, че църквата се датира в края на ІХ или началото на Х в. Сама по себе си тя е уникална за ранносредновековна България. Изградена е от огромни варовикови блокове, които са много характерни за строителството на Първото българско царство. Но до този момент почти липсват подобни конструкции извън Плиска и Велики Преслав. Че е издигната в........

© Труд