We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MİTHAT PAŞA'NINSÜRÜLMESİ HADİSESİ (3) (SON)

2 1 1
10.06.2022

Mithat Paşa'nın Fransız Başkonsolosluğu'na iltica ettiği ve himaye hakkı talep ettiği 17 Mayıs günü, Osmanlı imparatorluğu Adliye Nâzırı Ahmet Cevdet Paşa, Mithat Paşa'ya bir telgraf çekerek, bir yabancı devletin konsolosluğuna sığınmasını hayretle karşıladığını, bu tavrı ile Türk adaletini töhmet altında bıraktığını bildirir. Ahmet Cevdet Paşa, bu telgrafta şunları söylemektedir: “Mahkemelerimizin yerleşmiş bir tarafsızlık şöhreti vardır. (Bizim notumuz: İttihatçı Celal Bayar bile hatıralarında Abdülhamit döneminde mahkemelerin bağımsız karar verdikleri belirtilmektedir.) Bir itham karşısında bulunuyoruz. Şu hâlde, usul-ü kanunun bütün şekillerine riayet olunacak, duruşmalar umuma açık olacak; hüküm, müdafaanıza göre verilecektir. Size bir lütuf olarak, Sultan bana, benim reisliğim altında ilk tahkikatı yapacak hâkimlerle birlikte İzmir'e gitme ve sorguya başlama vazifesini verdi. Şu hâlde, taleplerinizde ısrar etmeyiniz ve kanuna boyun eğdiğinizi ve adalete teslim olduğunuzu telgrafla bana bildiriniz. Cevdet.”
Mithat Paşa, Cevdet Paşa'dan gelen bu telgrafı ertesi gün, yani 18 Mayıs 1881 tarihinde, Fransız Başkonsolosluğu'nda tertip ettiği bir toplantıda yabancı devlet konsoloslarına okumuş ve 'bu telgrafa güvenerek teslim oluyorum' demiştir.
Ne yazık ki, eski dostları İngilizler, artık kendisi ile meşgul olmamışlar ve Mithat Paşa'nın kaderini Fransa'nın kararına terk etmişlerdi. Nitekim, Londra'da, İngiliz veliahdı ile samimî münasebetler kuran, hattâ Kraliçe Victoria ile de bizzat veliahd prensin tertip ettiği anlaşılan bir randevuda tanışmak imkânını bulan Mithat Paşa'ya, bütün bu dostluklara rağmen yardım ellerini uzatmamışlar ve kendisini kaderi ile baş başa bırakmışlardır!
Mithat Paşa, İzmir'den İstanbul'a getirilmiş ve tarihe “Yıldız Mahkemesi” olarak geçen duruşmalara, 27 Haziran 1881 tarihinde, Yıldız Sarayı'nın bahçesinde büyük bir çadır içinde başlanmıştır. Mahkeme Reisi Temyiz Mahkemesi Başkanı ulemadan Sururi Efendi (Türk), Azalar Hristoferides Efendi (Rum), Emin Bey (Macar dönmesi), Takvor Efendi (Ermeni), Hüseyin Bey, Hacı Emin Bey'den (Türk) oluşuyordu.
Mithat Paşa, Yıldız Mahkemesinde yargılanır ve idama mahkûm edilir. Sultan Abdülhamid bu cezayı müebbet hapse çevirir. 28 Temmuz 1881'de, Hicaz'daki Taif Kalesine gönderilir. 24 Nisan 1884'de ölüm haberi gelir. Boğdurularak öldürüldüğü iddia edilmektedir.
Mithat Paşa'yı yargılayan mahkemenin kararını, Adliye Nâzırı Ahmet Cevdet Paşa onaylamıştır. Prof. İlber Ortaylı'nın belirttiğine göre, Pilevne Kahramanı Gazi Osman........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play