We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çin geliyor ama yok olmaya geliyor…

192 74 1
30.07.2021

Zihnimiz çağdaş hurafeler çöplüğü…

Hâdiselere bırakın derinlemesine bakabilmeyi, enlemesine ve boylamasına uzun soluklu, kalıcı, köklü okumalara yapabilmeyi, doğru bakmayı, eli ayağı tutar okumalar yapabilmeyi bile beceremiyoruz.

MEDENİYET PERSPEKTİFİ OLMADAN ASLÂ!

Gazetecileri geçtim, ülkenin entelektüelleri ve akademisyenleri bile küresel hâdiseleri derinlikli bir perspektifle okuma becerilerinden yoksunlar!

Niçin?

Köklü, muhkem bir medeniyet perspektifleri olmadığı ve dünyaya güçlü bir tarih felsefesiyle bakamadıkları için.

Sözgelişi, ülkenin nerdeyse bütün dış politika uzmanları, akademisyenleri Çin’i, “Çin’in gelişi”ni yanlış okuyorlar!

Çin’in Amerikan hegemonyasını kıracağını düşünüyor, en iyi okumalar!

Amerikan hegemonyasının spesifik olarak kapitalist, genelde ise Batılı kodlar, zihin setleri, hegemonya kurma biçimleri üzerinden kırıldığını söylemek, sığlıktır, entelektüel / akademik sefalettir oysa!

En iyimser hâliyle, böyle manzara, maalesef!

FONLANAN TİPLER: ENTELEKTÜEL FAHİŞELER!

Bir de Amerikan borazanı, Amerika ve Avrupa tarafından fonlanan derneklerin, kurumların Türkiye şubesi gibi çalışan asalak tipler var: Entelektüel fahişeler!

Bu ülkenin çocuğu bunlar ama örtük veya açık şekilde Amerika’ya çalışıyorlar, Amerika’nın, küresel Yahudi vakıflarının, kartellerinin çıkarlarını korumak için koşturup duruyorlar! Kim kimi laf olsun diye fonlar ki!

Beyinlerini parayla başka ülkelere ve şebekelere satmış bu insanların özgür ve tarafsız yorumlar yapmalarını bekleyebilir misiniz?

Fikrin fahişesi, küresel güçlerin paralı maşaları bunlar! Açık veya gizli ajandaları var; “sahibinin sesi” olarak onları adım adım hayata geçiriyorlar…

İşin daha vahim tarafı da, özgür medya, özgür akademyayı bunların temsil ettikleri........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play