menu_open
Ömer Lekesiz

Ömer Lekesiz

Yeni Şafak

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Selimiye restorasyonu hakkında duyabilen kulaklara maruzatımdır

Selimiye’yi en son Eylül 2019’da ziyaret etmiştim. Çektiğim fotoğrafları incelediğimde bir restorasyon ihtiyacı açıkça görülüyordu. ...

yesterday 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Deprem, tedbir, teklif ve gayret üzerine bir kitap

Büyüklerimiz, bir sözü söylemeden önce onu iyice tartmayı, ama konu bir ihtiyaç sahibinin yardımına koşmaksa tartmaktan vazgeçmeyi...

23.09.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Yeni gerçekçiliğinizi nasıl alırdınız

Okyanus Sözlük’te, gerçek “Olgu hâlinde olan, yani bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan” şeklinde açıklanmış ve sair...

21.09.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Aşk deryasını ezelde geçmek

Yazımızın başlığı, İbnü’l-Fârız’ın Mahmut Kaya’nın, “Andık sevgiliyi andıkça içtik / Öyle hâl oldu ki biz bizden geçtik /...

19.09.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Bilgiyi bulduğumuz için okuruz aradığımız için değil

Çünkü spekülatif bir öze sahip olan okuma, tam da bu yönüyle romantik yaklaşımların tamamını kendiliğinden kabul ettiği gibi, eylem...

16.09.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Önce tohumlar bozuldu

Ruh, kalp, nefs kelimeleri esasında kendini ve kendi ferdiyetlerinden yola çıkarak başkalarını bilme merakının kadim Çin’den Antik Yunana...

14.09.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kırıldık ve kırıla kırıla yol alıyoruz

“Bizim edebiyatımız”la, bizim de el-an içinde olduğumuz ama artık “bizim olmayan edebiyat”a geçişimizin izini, Cemal Şakar’ın...

12.09.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kendi kozmosunu kaybeden başkasının kaosuna düşer

Neydi “bizim” edebiyatımız sorusunun cevabını ararken, “…bir şeyleri yadsımaktan, eleştirmekten çok, Mezopotamya (İbrahimî /...

09.09.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kulluk akdini yitiren şiirini zaten yitirmiştir

Şiir ile ahlâk, hem söyleyeceğini söyleme hem de ahlak ile bir çelişkiye düşmemenin ilginç bir terkibini oluşturur. Başka bir ifadeyle...

07.09.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

“Kenzü’t Tuhaf” risalesinde neler anlatılır?

Risalenin bulunma hikayesi, bizde müellifi belirtilmeden ilgili metinlerin içinde kullanılışına dair kayıtlar ve Batı’dan ilgilenenler...

05.09.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

‘Ver kızıma bir Wonder Woman kırbacı!’

Çocuğun imamlık yaptığı ikon cemaatine dair kimi tespitlerimizi Ömer Hayyam’ın “Ne Gülüyo-rsun, Anlattığım Senin Hikayendir!...

02.09.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Çok kültürlü bir fotoğraf üstüne

Yaklaşık bir hafta önce Genç derginin sosyal medya hesaplarında çok kültürlü bir fotoğraf gördüm! Derginin iki hesabında “Safları...

31.08.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

‘Doğan pençesine düşmüş serçe gibiyim’

Adudüddîn Îcî (ö. 1355), adına nispetle müstakil bir şerh geleneğini de doğuran Ahlâk-ı Adududdîn adlı eserinin Birinci...

26.08.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Nefs bilgisi ve terbiyesi ile şiirin ilişkisi nedir?

Nefs varlığı cihetinden “biz” olmakla yakînimizin yakîninde, ancak bilgi olarak uzağımızda hatta çoğumuz için uzağın da...

24.08.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Dil oldun mu ki söyleyesin?

Şunu sormuştuk: Ruh ve kalbin delaletiyle şaire gelen vârid, havâtır, fütûhat, şevâhid, levâih, bevâdî, tecelliyat, ilhâmat…...

22.08.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

‘Ya ben öleyim mi söylemeyince’

Ruh ve kalbin Allah’ın emrinde olması, insanın bu ikili esasında maddi olmayan ve daha çok nefsin güçleri olarak ortaya çıkan şeylere...

19.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kalbin ve ona indirilenlerin sonsuzluğu

Cüneyd-i Bağdâdî -Süleyman Ateş hocamızın tercümesiyle verdiğimiz- tefsirinde, varidini ararken büyüyen belanın (imtihanın), nefisleri...

17.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Neden edebiyat yaparız?

Neden edebiyat yaparız sorusunu önceki yazımızda edebiyat arzusunun fıtrî olduğunu söyledikten sonra sormuştuk. Fıtrattan ne kastettiğimiz...

15.08.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Dil ile yazı nereden ve niçin gelir?

Edebiyatın yegâne malzemesi dildir. Dil tanışmak, anlaşmak, yönetmek – yönetilmek, sair sosyal ilgi ve ilişkileri düzenlemek… için...

12.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Edebî duruşu sağlama almak

Âlem-varlık ‘yaratıldığına’ göre, yaratılmaya bir sebep aranır. Ama daha baştan şeriki olmayan bir ilaha inanıyorsanız, sebebi de...

10.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Neydi ‘bizim’ edebiyatımız

Meslek ya da zevk olarak edebiyatla ilişkili / ilgili olan Müslümanların, Batı edebiyatının hayranları olarak devşirildiklerini; onun talim...

08.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Ümmîlikten cehalete yol bulmak

Şiir ve gelenek ilişkisi üzerine düşünmek, eskiyi devam ettirmeye mahsus yeni izleri bulmak değil, zihniyet esasında bir izin tekrarından...

03.08.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

‘Hatırlama varlıktır, unutma ise yokluktur.’

Apaçık olarak ifade edilmiş bir hususu yeniden açıklamanın onu karıştırmaktan başka bir sonuç doğurmadığını okur-yazarlık...

01.08.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Şüheda Davitt: Şarkısı olan bir kuş

Daha baştan şunu belirterek yazımı sürdürmeliyim: Diğer isimleriyle ortaklığı bakımından Şüheda Davitt adına itibar ederek söyleyecek...

29.07.2023 50

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Siyasi çatışmanın başat konusu: Kültür

En genel anlamıyla kültür, tıpkı tabiatın işlenmesindeki gibi, insan tabiatının da dil, düşünce, töre, maddi-manevi ve ahlaki değer,...

27.07.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kültürlü nesil yetiştirme meselesi üzerine sorular

Kültürün manasına dair ilk ezberimiz onun ‘bir hayat biçimi; toplumsal davranış tarzı’ olduğudur. Aslı Latince olan tarımdaki ekme...

25.07.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Bir müfredat kitabı: İslâm Metafiziğine Prolegomena

Sorunlu bir hâl almasının nedeni rasyonalist, reformist, oportünist, oryantalist, tarihselci, ırkçı… vb. yönelimlerin de –işlevleri...

20.07.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Taha Abdurrahman’ın eserleri hakkında birkaç hatırlatma

“Bu anlayışa göre, Tanrı âlemi her an yaratmakta ve yaratma fiilinin olmadığı bir an bile geçmemektedir. Dolayısıyla, varlık âleminde...

18.07.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Çözülme’den Toz’a dilin hâlleri

Mustafa Balcı, “Çözülme’den Toz’a Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Dilin Hâlleri” başlıklı eleştirisinde, konuyu dil esasında...

15.07.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Kubbeyi yere koymamak ya da kubbeyi yerine koymak

Kubbe, sözlüklerde birçok deyime kaynak olmakla birlikte, günümüzde bunlardan en çok şu ikisi kullanıl-maktadır: Kubbeyi / kubbeleri...

13.07.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Ekrem Tahir’e rahmet

Viyana’da mukimdi; düşünmekle evli olduğu için kitaplarını aynı zamanda çocukları olarak sevmişti. Yüz yüze hiç görüşmemiş ama...

11.07.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Müslüman sanatlarındaki farklar

Önceki yazımda Rami Kütüphanesi’nde, Yazma Eserler Kurumu’na ait Mushaf sergisinden söz ederek, buradaki Mushafların tertip ve tezhip...

08.07.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Rami Kütüphanesi’nde…

Önceki gün, Ketebe Yayınları ve Varaka Kağıt Fabrikası işbirliğiyle hazırlanan Kağıt Kitabı’nın tanıtım toplantısı vesilesiyle,...

06.07.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Okumadan muaf olmak

Bu başlığı taşıyan yazımı 2017 yılının ocak ayında yazdığıma göre demek ki aradan altı yıl geçmiş. Kültür işlerinin daha çok...

04.07.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Üç şehirden geri dönülmez

Hac bitti, şu birkaç gün içinde hacılar son ziyaretlerini de yapıp, ikamet ettikleri beldelere dönecekler. Oysaki -Rabbimiz’in birkaç kez...

01.07.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

‘Müzik İstanbul’ ne söyler

Çünkü insan fıtratına bitişik olması bakımından evrensel bir değer olan müzik, 15. yüzyılın sonlarında başlayan sömürgeciliğin en...

27.06.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Yeni anayasa için bir teklif oluşturmak

Allah’ın verdiği bir nimetin kadrini bilmek ve şükrünü ifa etmek tam olarak mümkün olmadığı gibi, bir nimetin değerini teslim etmek de...

24.06.2023 10

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Yeni bir anayasaya ihtiyaç duymak

Önceki yazımızda Başkan Erdoğan’a devlet yönetimini teslim etmenin güveni içinde hem ona hem de devlete zarar vermemeyi prensip edinerek...

20.06.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

AK Parti’nin varlığı neden başkalarının yokluğudur?

Abdurrahman Arslan, AK Parti’nin, başka partilere yeni politik kültür bağlamında kullanabilecekleri hemen hemen hiçbir siyasi boşluk...

17.06.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Yeni iman: Sekülerleşme

Önceki yazımızı, Abdurrahman Arslan’ın yeni politik kültürün İslam’a ve klasik laikliğe müştereken yöneltilen, İslami vasat yerine...

15.06.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

İslâmî vasatın terki, yeni politik kültür vasatının inşası…

Abdurrahman Arslan, politik kültürün demokrasinin sınıfsallık, eşitlik ve dolayısıyla her sınıfa kendisini temsil etme imkânı sağlayan...

13.06.2023 50

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Azgın selden bir kütük kapmak isterken…

Son üç seçimin hem siyaset hem de yeni politik kültür açısından tartışılması önemli sonuçlar doğurduğuna hükmederek son dört...

10.06.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Vatanımız Türkiye ahiretimizin tarlasıdır

Hayrettin Karaman Hocamız Başkan Erdoğan’ın yönetim sistemi, bu sistemi pekiştiren yasalar, dünya görüşleri ve ahlaki tutumlar…...

08.06.2023 50

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Devşirirken devşirilmek, devşirilirken devşirmek

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden üç gün sonraki “Siyasette seçmen kartları yeniden karılıyor” başlıklı yazımda dini de...

06.06.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

CHP vatan gemisini delme teşebbüsünden acilen vazgeçmelidir

Milletvekili genel seçimiyle ikinci turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri hem siyaset hem de yeni politik kültür açısından...

03.06.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Siyasette seçmen kartları yeniden karılıyor

Tartışma kabul etmeyen şu hakikati tekrar hatırlatarak, ardından yazımıza başlık olan tezi –seçim sonuçlarının değerlendirilmesi...

01.06.2023 20

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Ya istikrar ya kaos!

Yarın oylanacak olan cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için saflar netleşti. Sıra seçmenler olarak bizim tercihimizde. Önümüzde iki...

27.05.2023 40

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Güçlendirilmiş kaosun son üç günü

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı, Yedili Masa’nın hem gaye hem de seçim vaadi olarak uzun bir süredir dile getirdiği...

25.05.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Ey merhametsizler gi-de-cek-si-niz!

Nitekim bu yazı için bilgisayarımı açtığımda Yedili Masa’nın küsurat partilerinden birinde gerçekleşen istifa haberi medyaya...

23.05.2023 70

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

Ateş çemberindeki akrebin son yedi günü

Sözlü kültüre göre, ateş çemberine alınmış ya da düşürülmüş akrep, kendi iğnesini kendisine batırarak intihar edermiş. Oysaki bu...

20.05.2023 30

Yeni Şafak

Ömer Lekesiz

b98b9fed11a661567c9627772305d035