We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ZİNA SERBEST- NİKAH SUÇ ; GELDİĞİMİZ NOKTA BU !

2 1 0
20.07.2021

2006 yılında, AB

“ uyum yasaları “ çerçevesinde çıkarılan bir kanunla, ülkemizde zina suç olmaktan çıkarıldı ? Halbuki toplumun ve gençliğin en hassas noktası olarak, buna asla yol verilmemeliydi ?
— Türk Medeni Kanunu/ madde-90 : “18 yaşına girmemiş küçükler, anne ve babasının rızası veya vasisi-
nin onayı, yahut ta mahkeme kararı olmadan evlenemezler.
Anne veya babadan birinin rızasının olması da yeterlidir ...!”
Yasaya göre ; 18 yaşına girmemiş küçükler :
1-Anne ve babasının rızasını almak kaydıyla evlenebilir.
2- İkisinden sadece birinin rızasını almak da yeterlidir.
3- Mahkeme kararı alarak da
evlenebilir .
Şimdi ülkemizde uygulamadaki handikapa
ve garabete bakın .... :
— Öncelikle, İslam hukuku
iki gencin evlenebilmesi için
Akil ve baliğ olma şartlarını
yeterli görür. Rüştünü ispat etmeye ihtiyac vardır !
Bülüğ şartı , her ülkenin coğrafi ve iklim koşullarına göre değişebilir ! Mesela BİZİM ülkemizde ortalama, erkek çocuk 14-16 yaşlarında, kız çocuklar
ise 13-14 yaşlarında bülüğ çağına gelirken ;
Suudi Arabistan gibi sıcak ülkelerde bu yaş ortalaması daha da düşer !
— Birirşmiş Milletler verilerine göre ... :
• Brezilya ve Portekiz’de evlilik yaşı oniki ‘dir.
• Tam 46 tane DEVLETTE evlilik yaşı ondört ‘tür.
• Romanya, Fransa, Norveç ve Belçika’da evlilik yaşı onbeş ‘tir.
• İtalya, Hollanda, Danimarka
ve İsveç’te evlilik yaşı onaltı ‘ dır.
•• Biz de ise TMK ‘ya........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play