We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anlegget på Kambo må forkastes

2 0 0
12.02.2019

DEbattInformasjonsavdelingen i Bane NOR har nylig sendt ut en melding hvor de prøver å tone ned konsekvensene av en togparkering på Kambo/Vestby. De hevder at det, både i Vestby avis og Moss Avis, har stått flere feil om parkeringsanlegget og at konsekvensene av prosjektet er tatt helt ut av proporsjoner.

Samtidig innrømmer prosjektledelsen at Kamboforslaget er en jernbaneteknisk krevende løsning med avkjøringsspor på begge sider av sporene. Det betyr at selve anlegget vil kreve mellom 150 til 200 mål, noe som er ca. 3 ganger så stort som for de andre alternativene, og at Bane NOR må legge til grunn et planområde på hele 1 200 mål fordi de trenger handlingsrom for å vurdere ulike løsninger. Det betyr at selv om Bane NOR gjør et stort nummer av at det endelige anlegget kun vil utgjøre en liten del av planområdet, så forbeholder de seg retten til å kunne legge deler av anlegget hvor som helst innenfor planområdet dersom forholdene skulle tilsi det. Det er ikke spesielt egnet til å berolige innbyggerne på Kambo, særlig ikke med tanke på forhistorien:

Sensommeren 2018 ble forslag til planprogram for hensettingsanlegg i Mosseområdet lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble det lagt ut en forstudie/silingsrapport som omfattet samtlige vurderte alternativer, og en begrunnet redegjørelse for hvilke 4 alternativer som skal inngå i forslag til planprogram; deriblant Kambo.

Ca. fire, fem måneder senere informerer Bane NOR om at det viste alternativet for Kambo må forkastes fordi det ikke vil fungere etter hensikten. Det faktum at hensettingsanlegget ikke ville hatt tilstrekkelig kapasitet etter 2050 er også omtalt i forstudien, men har likevel ikke vært god nok begrunnelse for å vrake alternativet.

Det må........

© Moss Avis