We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kadınlar neden sürekli Danıştay’a gidiyor?

2 0 0
30.06.2022

Kadınlar neden sürekli Danıştay’a gidiyor?

28 Nisan’dan bu yana kadın örgütleri, barolar, Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar gece otobüsleriyle akın akın Danıştay’a gidiyorlar. İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için gidiyorlar burası net ama teknik kısmını da bilmeyenlere kısaca özetlemek isterim.


Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası bir sözleşme. Türkiye bu sözleşmenin ilk imzacısı. İstanbul’da imzalanmış olduğu için İstanbul Sözleşmesi olarak anılıyor. (Lozan Anlaşması’nın Lozan’da imzalanmış olması sebebiyle bu adla anılması gibi.)


Türkiye Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde bu sözleşmeyi imzaladı, kanunla kabul etti, Resmi Gazete’de yayınlandı, sözleşme yürürlüğe girdi. Bu sözleşme iç hukukta düzenleme öngördüğünden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hazırlandı, yürürlüğe kondu. Bu Kanun’un bizatihi kendi maddesinde İstanbul Sözleşmesi’ne atıf var. Önleyici tedbir kararlarını, koruma kararlarını bu Kanuna dayanarak alıyor kadınlar.


Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı bir gecede........

© HTHayat


Get it on Google Play