Manntallsaken er ikke over, og kommer antakelig for fullt i juni. Det forandrer ingenting. Nordkalottfolket (NKF) fortsetter kampen for at samer skal få være gode nok som de er.

I mars kom nyheten om at Sametingets plenumsledelse avslutter manntallsaken for nå. Saken er ikke avsluttet fordi man innser at mistenkeliggjøring av sitt eget folk undergraver Sametingets legitimitet. Eller fordi dette er en pulverisering av det samiske demokratiet. Og som et folk overlever ikke en rangering av samer i A og B. Vi er kun et stort VI - på like vilkår.

Den eneste begrunnelsen Arbeiderpartiet, NSR og flertallsgruppen har hatt for å avslutte saken, er Nordkalottfolkets intense kamp for at alle samer skal ha lik verdi. Manntallsaken er dermed ikke over, og nye runder kommer.

Så, hva skjer nå? I Morgenbladet 12.04.24 leser vi at saken ventes til behandling i Sametingets plenum i juni. Det betyr at NSR og AP henter tillatelse direkte fra plenum, til å gjennomføre jakten på alle de ikke finner verdige. Det har de sin fulle rett til. Nordkalottfolket kan ikke på noen måte stoppe AP, NSR og flertallet.

De kan med plenumsvedtak fortsette nøyaktig der de slapp: de kan tillate granskningen av manntallet, og de kan tillate Telemarksforskning eller andre forskningsinstitusjoner å eie opplysninger om vår sivilstand, yrkestilhørighet, politisk ståsted og mening om viktige samiske politiske tema.

Vi mener fortsatt at dette er stigmatiserende, det utfordrer personvernet, og ikke minst, det blir svært enkelt å dømme samer ut fra geografisk tilhørighet, politiske meninger og yrkesstatus. Vi kommer aldri til å akseptere denne type granskning.

NKF oppfordrer fortsatt plenumsleder til å forvalte manntallet. Dette innebærer å kontrollere at de som skriver seg inn i manntallet, oppfyller kriteriene. Å mistenke et helt folk for juks for å skjule at plenumsleder sjøl ikke har gjort jobben sin, er både uetisk og uklokt, mildt sagt.

Gjennom prosessen har NKF blitt møtt med oppsiktsvekkende reaksjoner fra flertallet. Mens NSR opptrer aggressivt i media og påstår vi farer med ren løgn, tøv, går Aps plenumsleder enda lengre. Sottinen har ovenfor Tingretten direkte kommet med usannheter: med påstander om at vi ikke har egen økonomi og regnskap, påstås det at vi ikke er part i saken. Dette til tross for at det er plenumsleder selv som tildeler oss økonomiske midler, og som godkjenner våre regnskap. Å gi uriktige opplysninger til retten er ulovlig og har en strafferamme på inntil 2 år.

Manntallsaken er ikke over. NKF kommer nok også i fortsettelsen til å bli møtt med hån og nedsnakking fra flertallet. Det forandrer ingenting. Vi oppfordrer fortsatt Sametingets flertall til å avslutte manntallsaken og be plenumsledelsen selv å gjøre jobben de er satt til: skrive samer inn i valgmanntallet, og kontrollere opplysningene.

Det har til alle tider vært grupper av mennesker som har hevet seg over andre, for på den måten få makt til å styre. Vi kan ikke la oss skremme av at vi ikke er gode nok samer. Vi samer har alle samme rett til å delta i valg til Sametinget.

Vi skal gjøre vårt i kampen for likeverdighet på Sametinget. Så ber vi deg å gjøre ditt: vi oppfordrer alle som er av samisk slekt, og som oppfyller kriteriene til å stå i valgmanntallet, til å skrive seg inn, så fort som mulig. Det er kun gjennom demokratiske valg vi kan endre retning.

Parlamentarisk leder, Nordkalottfolket på Sametinget

QOSHE - Manntallsaken: – Samer er fortsatt ikke gode nok - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Manntallsaken: – Samer er fortsatt ikke gode nok

47 0
04.05.2024

Manntallsaken er ikke over, og kommer antakelig for fullt i juni. Det forandrer ingenting. Nordkalottfolket (NKF) fortsetter kampen for at samer skal få være gode nok som de er.

I mars kom nyheten om at Sametingets plenumsledelse avslutter manntallsaken for nå. Saken er ikke avsluttet fordi man innser at mistenkeliggjøring av sitt eget folk undergraver Sametingets legitimitet. Eller fordi dette er en pulverisering av det samiske demokratiet. Og som et folk overlever ikke en rangering av samer i A og B. Vi er kun et stort VI - på like vilkår.

Den eneste begrunnelsen Arbeiderpartiet, NSR og flertallsgruppen har hatt for å avslutte saken, er Nordkalottfolkets intense kamp for at alle samer skal ha lik verdi. Manntallsaken er dermed ikke over, og nye runder kommer.

Så, hva skjer nå? I Morgenbladet 12.04.24 leser vi at saken ventes til........

© Altaposten


Get it on Google Play