Pasientfokus er ikke med i Næringskomiteen. Men jeg fikk lov å følge forhandlingene ganske langt, og det var interessant å se hvordan politiske pølser lages.

Mandag var vi fem finnmarkinger på Finnmarksbenken. Alle fulgte debatten nøye. Fiskeriministeren, også hun fra Finnmark gjorde det samme. Av fem representanter er det kun to som vil stemme mot kvotemeldingen.

Det var svært gledelig at Geir Adelsten Iversen følger de løftene Sp ga før valget. Det står det respekt av!

Dagens debatt en pliktdebatt som må gjennomføres, men resultatet er allerede gitt. Kvotemeldingen var regjeringens eksamen på hva den vektlegger for Finnmark og videre sørover langs kysten.

Regjeringen har lagt for lite i potten for livskraft på kysten – og valgte en retning som kystsamfunnene vil tape på ved å inngå forlik med de fire borgerlige partiene.

President: Pasientfokus er valgt inn på Stortinget for Finnmark. Mitt mandat er å snakke finnmarkingenes sak – enten det gjelder rettferdig fødetilbud eller som i dag kvotemeldingen.

Jeg er født i Vardø og oppvokst i Kiberg. Jeg har jobbet mange år i fiskeindustrien fra egning – til filetarbeid. Vardø har en sterk fiskerihistorie. Krise i norsk økonomi i mellomkrigstiden gikk også ut over og fiskeriene. Jeg skal si litt om det:

I 1938 aksjonerte fiskere fra Vardø for at fiskere fra Finnmark og sørover skulle få hånd om omsettinga av egen fangst.

Jeg er blitt fortalt at på den tiden fikk fiskerne betalt per fisk. Fiskekjøpere mente at når fisken var små, måtte 120 fisk regnes som 100 fisk. Det fikk betegnelsen «storhundra». Fiskekjøperen hadde makta - telte raskt – og atten, nitten - titten - tyve ble en skrekkens prissetting som feskeran tapte penger på.

Vardøværingene protesterte mot dette systemet.

På 1930-tallet ble det nedsatt egen råfiskkomite i Norges Fiskarlag. Målet var å stabilisere fiskeprisene. Høsten 1936 hadde fiskere i Vardø et massemøte med Temaet minstepris på fisk. Vardø Faglige Fiskarlag skrev et opprop til alle fiskerne i Finnmark om driftsstans – oppropet lød: "Aksjonen iverksettes for å fremtvinge en anordning til beskyttelse av minsteprisavtalen. Skal aksjonen lykkes må alt fiske i alle fjorder og fiskevær innstilles da det nu gjelder hele vår eksistens"

Protestene ga umiddelbare resultatetrog 12. november kom den første lovbeskyttelsen og våren 1938 kom en midlertidig lov om beskyttelse av minstepris mellom fiskere og kjøpere.

Råfiskloven av 1952 ble en milepæl for fiskerinæringa. Norges Råfisklag fikk - med loven i hånd - enerett til førsteomsetning av fisk fra og med Nordmøre og nordover.

I dag diskuterer vi Kvotemeldingen som har satt sinnene i kok i Finnmark – i Vardø, og store deler av kysten sørover. I morgen stenges flere havner i Finnmark av opprørte fiskere.

Regjeringen og de fire forlikspartiene fra Høyresiden mener at forliket er godt. Med respekt å melde, President – så mener jeg at fiskerinæringen og kysten selv er mer habil til å mene om den fiskeripolitikken som nå er staket ut er bra for dem. Det er i allefall ingen rugende applaus fra de fiskere vi har snakket med.

Tirsdag, i morgen, skal fiskeriminister Sivertsen Næss fra Ap og Finnmark – til Vardø for å forklare dagens vedtak. Bare det at regjeringen må forklare vedtaket til fiskeran viser at regjeringa er ute på rotur.

Om det skal ros med en krumstemning, en nordlandsbåt med særdeles gode sjøegenskaper eller ei jolle – det blir spennende å se – men slik jeg ser det skal det bli vanskelig for regjeringen å finne en rolig havn med regjeringens utgangspunkt.

QOSHE - Kvotemeldingen: – Regjeringen har lagt for lite i potten for livskraft på kysten - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kvotemeldingen: – Regjeringen har lagt for lite i potten for livskraft på kysten

84 0
30.04.2024

Pasientfokus er ikke med i Næringskomiteen. Men jeg fikk lov å følge forhandlingene ganske langt, og det var interessant å se hvordan politiske pølser lages.

Mandag var vi fem finnmarkinger på Finnmarksbenken. Alle fulgte debatten nøye. Fiskeriministeren, også hun fra Finnmark gjorde det samme. Av fem representanter er det kun to som vil stemme mot kvotemeldingen.

Det var svært gledelig at Geir Adelsten Iversen følger de løftene Sp ga før valget. Det står det respekt av!

Dagens debatt en pliktdebatt som må gjennomføres, men resultatet er allerede gitt. Kvotemeldingen var regjeringens eksamen på hva den vektlegger for Finnmark og videre sørover langs kysten.

Regjeringen har lagt for lite i potten for livskraft på kysten – og valgte en retning som kystsamfunnene vil tape på ved å inngå forlik med de fire borgerlige partiene.

President: Pasientfokus er valgt inn på........

© Altaposten


Get it on Google Play