Faglig leder ved Norsk hjerteinfarktregister Kaare Bønaa, er så travelt opptatt med å forklare sammenhengen mellom at vi i Norge har få PCI-sentre og at vi har en hjertehelse i verdenstoppen, at han glemmer at PCI-tilbudet kan være et spørsmål om liv og død for de pasientene som ikke klarer seg med medikamentell behandling.

Disse pasientene gjør lurt i å få infarktene sine på hverdager, i kontortiden, og de må håpe at Bønaas råd ikke blir fulgt av Helse Nord. For vi skal ha likeverdige helsetjenester.

Gruppelederne på fylkestinget i Nordland vil derfor komme med en unison beskjed til Helse Nord og til regjeringen: Hjertepasientene i fylket må få kortest mulig reisevei når de trenger akutt hjelp, selvsagt også utenfor kontortid. Derfor vil vi ha døgnåpent PCI-senter på plass. Fagfolkene er motiverte, rekrutteringen god og resultatene gode. Det forekommer ikke innleie på dette senteret.

At noe mer aktivitet tilfaller Bodø ved et døgnåpent tilbud vil altså redde liv og redusere skade hos noen av de mest sårbare pasientene i landsdelen. Hvordan kan det være et problem? Er ikke dette å i praksis innfri Helse Nords «sørge for»-ansvar? Det burde være en selvfølge og slett ikke gjenstand for en debatt verken mellom fagfolk eller politikere at pasienter sør i landsdelen skal ha lik tilgang til tjenester som dem som bor i Tromsøregionen.

Helse Nords forvaltning av sykehusstrukturen har i mange år bidratt til splid og konflikt. Det er nok å nevne situasjonen på Helgeland. Når det gjelder PCI, har Helse Nord greid noe så sjeldent som å forene både Helgeland og resten av Nordland. Vi reagerer på at faglig leder for Norsk hjerteinfarktregister, Kaare Bønaa, går ut i media og ber om at PCI-senteret i Bodø legges ned. Han er kollega til ekspertutvalgets leder, Rune Wiseth, som var negativ til etableringen av et PCI-senter i Bodø i sin tid. I et maktperspektiv kan det se ut til at omsorgen for pasientene blekner i kampen for å bygge prestisje rundt UNN. Det til tross for at ingen forskning vi er kjent med kan bekrefte at det er antall fagfolk og ikke geografi som sikrer god behandling når det haster. Det vi imidlertid vet, er at hvert minutt gjelder for en hjertepasient. Også når de har adresse Nordland.

Vi er enige i at ambulansepersonell bør drilles mer med prosedyrer knyttet til medikamentelle prosedyrer, men gjør oppmerksom på at en fjerdedel av hjertepasientene ikke kan ha en slik behandling. Så det blir svært søkt å løfte fram dette som løsningen på de store avstandene når fagfolk i samme artikkel slår fast at det er avstanden til nærmeste døgnåpne PCI-senter som er avgjørende for hvor god hjelp pasienten får. Å tåkelegge med fakta er et velkjent grep når målet ikke er å opplyse, men å oppnå et bestemt resultat.

Å fly pasientene til Bodø (hvor helikopteret lander på sykehustaket, ikke på flyplassen) korter ned tiden til behandling betraktelig for pasienter på Helgeland og i Salten, i tillegg til at knappe flyressurser blir beslaglagt i mindre grad. Et luftambulansefly som går over Bodø til Tromsø bidrar dessuten til mange tonn ekstra CO2 i atmosfæren.

Vi er alle gruppeledere for partier i Fylkestinget i Nordland. Som folkevalgte er vårt oppdrag å jobbe for nordlendingenes beste. Vi vil nok en gang peke på at alle innbyggere skal ha gode og likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor. Innbyggerne her er ikke annenrangs pasienter. For uansett hvordan Bønaa og andre presenterer sin statistikk, så kan vi ikke akseptere at pasienter i Nordland vil lide skade og i verste fall dø fordi Tromsø skal få litt mer aktivitet på sin klinikk. Da er målet vridd fra pasientens beste til fagfolkenes preferanser.

Bodø og Nordland er ikke Tromsøs erkefiende som truer utviklingen i Tromsø. Nå må vi forene oss og starte samarbeidet slik at vi heller kan løfte og gjensidig styrke hverandre fremover. For folk er like mye verdt i hele landsdelen, derfor kan vi ikke fortsette å sette regioner og naboer opp mot hverandre om vi skal styrke helsefeltet i nord. La oss heller samarbeide om å nå målet om gode og likeverdige tjenester til innbyggerne våre.

Stig Tore Skogsholm Nordland Høyre

Linda Helen Haukland Nordland KrF

Elin Dahlseng Eide Nordland Ap

Håkon Møller Nordland MDG

Bente Iren Hanssen Nordland INP

Rune Østergren Nordland FrP

Synne Høyforsslett Bjørbæk Rødt Nordland

Cecilie Hegge Nordland Venstre

Kim Andre Haugan Schei Nordland Sp

Christian Torset Nordland SV

QOSHE - – Døgnåpent PCI-senter må på plass! - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

– Døgnåpent PCI-senter må på plass!

62 0
19.05.2024

Faglig leder ved Norsk hjerteinfarktregister Kaare Bønaa, er så travelt opptatt med å forklare sammenhengen mellom at vi i Norge har få PCI-sentre og at vi har en hjertehelse i verdenstoppen, at han glemmer at PCI-tilbudet kan være et spørsmål om liv og død for de pasientene som ikke klarer seg med medikamentell behandling.

Disse pasientene gjør lurt i å få infarktene sine på hverdager, i kontortiden, og de må håpe at Bønaas råd ikke blir fulgt av Helse Nord. For vi skal ha likeverdige helsetjenester.

Gruppelederne på fylkestinget i Nordland vil derfor komme med en unison beskjed til Helse Nord og til regjeringen: Hjertepasientene i fylket må få kortest mulig reisevei når de trenger akutt hjelp, selvsagt også utenfor kontortid. Derfor vil vi ha døgnåpent PCI-senter på plass. Fagfolkene er motiverte, rekrutteringen god og resultatene gode. Det forekommer ikke innleie på dette senteret.

At noe mer aktivitet tilfaller Bodø ved et døgnåpent tilbud vil altså redde liv og redusere skade hos noen av de mest sårbare pasientene i landsdelen. Hvordan kan det være et problem? Er ikke dette å i praksis innfri Helse........

© Altaposten


Get it on Google Play