We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

А на нас не ни пука особено

4 0 0
26.07.2019

В училището пристига нов учител по математика. Старият се е пенсионирал. Вярно, новият е единствен кандидат, но пък славен. Досега е бил заместник на главния математик на републиката, каква по-добра реклама от това. Освен това цялата математическа колегия в страната е застанала за кандидатурата му. Той даже се колебаел дали да се кандидатира, но те го придумали, че това е негов математически дълг. Още с първата си поява той изповядва своето математическо верую. А то се състои в това, че той не подкрепя твърдо таблицата за умножение. Лек смут и озадачени погледи. Как така не подкрепя твърдо? – да не би това да означава, че първата половина на таблицата се отхвърля, а втората половина се приема? Или обратно? Не, не означавало това. Просто за някои математически задачи ще се ползва таблицата за умножение във вида, в който е сега, а за други ще се променя според изискването задачата да има предварително оповестен конкретен отговор. На родителите не им пука особено. Тъкмо децата ще се научат как да променят останалите таблици за умножение в живота, когато отговорът е зададен преди задачата.

Може и да ви се струва невъзможно, но това вече се случи на много по-високо равнище, отколкото в рамките на някакво си училище.

Случи се в Главна прокуратура.

Единственият (и предизвестено сигурен) кандидат за главен прокурор Иван Гешев има подобно нетвърдо отношение към разделението на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. От 1748 година, когато Шарл дьо Монтескьо формулира доктрината за разделението на властите, тя представлява за справедливия свят същото, каквото........

© Клуб Z