We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SULTAN ABDÜLAZİZ İNTİHAR ETMEDİ! (1)

5 0 0
17.06.2022

Sultan Abdülaziz'in, bir Askerî Darbe ile tahttan indirilmesinden dört gün sonra ölmesi konusundaki resmî raporda, 'Bileklerini keserek İntihar etti' denilmektedir. Ancak, elimizdeki bilgiler, Sultan Abdülaziz'in intihar etmediğini, öldürüldüğünü doğrulamaktadır. Bu yazımızda bunun üzerinde duracağız.
Sultan Abdülaziz'in 30 Mayıs 1876 tarihinde, bir askerî darbe ile tahttan indirilmesinin ve 4 Haziran tarihindeki kuşkulu ölümünün, Abdülhamid üzerinde büyük etkileri olmuştur. Yazar Nurer Uğurlu'nun belirttiğine göre, “Amcasının tahttan indirilmesi olayından oldukça etkilenen Abdülhamid, iç siyasette, amcasını felâkete götüren yollardan özellikle uzak kalmaya gayret etmiş, aynı akıbete uğramamak için, daima tedbirli olmuştur.
Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, Abdülhamid'in şahsiyetini de, davranışlarını da izah etmeye yarayacak birçok hususiyet arz etmektedir. Abdülaziz, saltanatının son günlerinde, etrafının boşaldığını, yaklaşan tehlikeleri hissetmiş, annesiyle birlikte, manevî yardımını kaybettiği halka yaklaşmak için, birtakım çarelere başvurmak lüzumunu duymuştu. Kurbanlar kestirip fakir mahallelere dağıttırılıyor, fukara çocukları sarayda giydirip, ceplerine birer altın koyduruyor, İstanbul zaptiyelerine ve askere paralar dağıtıyordu. Buna rağmen, Medrese talebeleri; Sadrazam Mahmud Nedim Paşa ve Şeyhülislâm'ın azli için hazırladıkları arzuhali saraya takdim ediyorlardı.
İngiltere'nin tahrikiyle gelişen Mahmud Nedim Paşa karşıtlığında, onun Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler etkili olmuştur. Çünkü, bu ilişkiler, İngiltere ve Fransa'yı oldukça rahatsız etmekteydi! Bu arzuhal ve Medrese öğrencilerinin yaptıkları nümayişler üzerine, Mahmud Nedim Paşa Sadrazamlıktan istifa eder. Saraya davet edilen devlet adamları, Sultan Abdülaziz'in, medreselerin kapanması ve talebenin cezalandırılması tedbirini kabul etmez ve halkın arzularının yerine getirilmesini tavsiye ederler.........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play