We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NAMIK KEMAL'İN SÜRGÜNE GÖNDERİLMESİ

22 1 1
13.06.2022

Genç Osmanlıların en ünlü isimlerinden biri olan Namık Kemal, bir makalesi nedeniyle, Padişah Abdülaziz döneminde, 1867 yılında, Erzurum'a vâli muavini olarak sürülür. Fakat Namık Kemal, buraya gitmek yerine, Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçar. Dikkat ediniz, siyasî düşünceleri yüzünden, İstanbul'dan uzaklaştırılmakta, fakat kendisine Vâli Muavini görevi verilmektedir!
Namık Kemal, Paris ve Londra maceralarından sonra, 1870 yılında Sadrazam Âli Paşa ile barışıp, yurda döner. 1872 yılında İbret gazetesini çıkararak, yeniden muhalefete başlar. Gazete kapatılır ve bu defa, mutasarrıf olarak Gelibolu'ya atanır. Birkaç ay kaldığı Gelibolu'da, Orhan Gazi'nin oğlu, Gazi Süleyman Paşa'nın (D. 1316-Ö.1357) kabrini ziyaret eder ve Ebüzziya Tevfik Bey'e, buraya gömülmesini vasiyet eder. 1873'de “Vatan Yahut Silistre” oyununun, halkı coşturarak olaylar çıkmasına sebep olduğu gerekçesiyle, Magosa'ya sürülür. Bu sürgün 38 ay sürer. Padişah Abdülaziz'in bir darbe ile tahttan indirilmesinden sonra, İstanbul'a döner ve Anayasa Komisyonunda görev alır.
Muhalif bir aydın olan Ziya Paşa da, Abdülhamid tarafından Suriye Vâliliğine atanmıştı. Burada başarılı bir vâli olarak hizmet etmiştir. Mezarı da Adana'dadır.
Sultan Abdülhamid'e en ağır saldırılarda bulunanlardan biri de Namık Kemal'dir. Bir şiirinde, Sultan Abdülhamid hakkında şu çok ağır tespitleri yapar:
“…Mülkü bitirdi gitti bir saltanat hevâsı- Mahvoldu mülkü millet, kahroldu şânü şevket- Hâlâ yerinde kaim o Allah'ın belâsı!”
Sultan Abdülhamid'in tahta çıkmasından sonra kurulan........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play