We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Türkiye – Mısır İlişkilerinin Yeni Geleceği

2 0 0
05.10.2021

Türkiye, Arap Baharından bu zamana zaman zaman dış politikasında önemli değişiklikler yaptı. İnsani yaklaşım, halk iradesine destek vermek gibi temel prensiplerini sabitelerini korusa da, ilişki biçimi, ilişki seviyesi, politik yaklaşımlarında değişiklikler yaşandı.

Türkiye- Mısır ilişkileri de bugünlerde benzeri bir ilişki değişikliği yaşamaktadır. Türkiye her fırsatta darbeler, katliamlar ve hukuksuzluklara karşı olduğunu yinelese de Mısır’la diplomatik, siyasi, ticari ilişkisini de korumak istiyor ve Mısır ile olan ilişkisini yeni bir sürece taşımak istiyor. Zira Türkiye’nin Doğu Akdeniz planı ve bu çerçevede yürüttüğü tüm faaliyetler bir yönüyle Mısır’la ilişki gerektiriyor. Diğer taraftan Mısır bu ilişkinin kurulması konusunda hem daha istekli hem daha fazla ihtiyaç duyan taraf konumundadır. Şöyle ki Mısır, ekonomik, siyasi, diplomatik ve toplumsal bir dar boğaz içerisindedir. Her ne kadar darbe sonrası batılı ve bölgesel müttefikleri Sisi’ye bir meşruiyet vermiş olsa da Mısır ve Sisi bir meşruiyet krizi ve bölgesel izolasyon yaşamaktadır. Mısır bu süreci aşmanın yolunu Türkiye ile diplomatik ilişkilerini düzeltmek ve tekrar normalleşme ile mümkün olduğunu görüyor. Mısır mevcut ilişki ağına hapsolma tehlikesi yaşıyor ve BAE-SUUD kontrolünde, tarihi, kültürel, siyasi olarak taşıdığı misyonu ve mirasla beraber, bölgesel iddiasını da kaybetmek üzere olduğunu net bir biçimde görüyor. Mısır çıkış için iki meşruiyet alanı görüyor. Birincisi Filistin ikincisi ise, Türkiye’dir. Mısır’ın son Filistin-İsrail savaşında rol almak konusundaki iştahlı tavrı ve Arap Dünyasının bu rolü Mısır’ vermek istemesi aslında bu meşruiyeti oluşturma çabasıydı.

Türkiye kendi çıkarları ve hedefleri bağlamında bir süreç yürüterek, hem Libya konusunda tehditleri, yeni çatışma ihtimallerinin önüne geçecek hem de Milli çıkarlarını ve Libya kazanımını koruyacak bir adım olarak Mısır konusunda bir diplomatik süreç ilerletiyor. Türkiye bu arada Mısır konusunda bunları yaparken Mısır’ın sorunlarını da yakın takip ediyor, Etiyopya, Sudan ve Libya ile ilişkilerini daha da ilerletiyor. Mısır da Türkiye ile olan süreci çok kolay görmediği gibi eskisi gibi olmayacağının da farkında. Mısır bu bağlamda, Lübnan-Ürdün-Irak-Filistin-Suriye ekseninde çok hızlı çok etkin bir siyasi-Diplomatik ilişkiler geliştiriyor, arabuluculuklara soyunuyor ve hatta bir takım ittifakları zorluyor. Mısır’ın son bir yıldaki dış politik değişimi oldukça geniş perspektifte bir değişim yaşıyor ve Türkiye-Mısır diplomatik ekseni bölge için oldukça önemli etkilere sahip ve önemli sonuçlar doğurabilir.

Türkiye’nin değişen Ortadoğu politikasının dinamikleri

Dünya hem Covid-19 sonrası hem yeni küreselleşme sürecinde ekonomik bir kriz yaşıyor. Bazı ülkeler bu krizi çok derin yaşarken bazı ülkeler bu krizi daha iyi atlattı. Fakat Dünya’nın Küresel dönüşümü, dijitalleşme gibi süreçleri Siyaset, ekonomi, kültür, insan ve varlığı doğrudan hedef alan ve dönüştüren bir sürece doğru hızla ilerliyor.

Türkiye de hem kendini korumak, milli çıkarlarına uygun hareket etmek, dönüşümü doğru okuyarak pozisyon almak ve değişimlerin tabiatında olan kırılma, boşluklar, fırsatlar ve yeniden inşa süreçlerinde etkin bir süreç yöneterek bu küresel dönüşümden bir dünya lideri ülke olarak çıkmayı hedefliyor. Türkiye’nin bu hedefleri özellikle son bir yılda Türk dış........

© Yeni Söz


Get it on Google Play