We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bana bir masal anlat güncel olsun

21 1 15
25.10.2020

Papazlar, sabahın erken saatinde bir bakkala giderek bir şeyler almak istediler.

Bakkal onlara:

“–Ben siftah yaptım. Siftah yapmayan komşumdan alın!” dedi.

Bunun üzerine diğer bakkala gittiler.

O da aynı şekilde:

“Ben siftah yaptım. Siftah yapmayan komşumdan alın!” dedi.

Böylece papazlar diğer dükkâna gittiler. Aldıkları cevap hep aynı oldu. Nihayet ilk bakkaldan alışveriş yaptılar.

Bu olay 1453 yılında Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra iki papazın Osmanlı esnafını dolaşırken yaşadıkları hâdise.

Masal gibi değil mi!

Fatihin torunları bugün ne yapıyordur acaba?

**

Ordu düşmana doğru ilerlerken, gayr-i müslimlerin köylerinden de geçiliyordu. Ordu komutanı mola verdiği bir sırada Hristiyan bir köylü, huzûruna geldi ve:

“Askerlerinizden birisi bağımdan üzüm koparmış ve yerine de parasını asmış! Size teşekküre geldim” dedi.

Komutan, derhal o askeri buldurtup ordudan kovdu.

Buna hayret eden Hristiyan köylü sebebini meraklı gözlerle sorunca şöyle dedi:

“-Askerin hâli, zaferin ilk adımıdır. Eğer o asker, parayı üzümünü aldığı asmaya bağlamamış olsaydı, bu ordunun adı zâlimler ordusu olurdu ve o askerin kellesi giderdi.

O parayı asmaya bıraktığı için kellesini kurtardı, ancak sâhibinden izinsiz mal aldığı için seferden men cezâsına çarptırıldı.”

Bu olay tarihe muhteşem Süleyman olarak geçen Kânûnî’nin Avusturya’ya yaptığı seferlerin birinde........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play