menu_open
Salahattin Altundağ

Salahattin Altundağ

Risale Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Risâle-i Nûr: Kur'ân'ın Sâde ve Modern Yorumu

“İbtida-ı hayr-ı küllî Bismillâhtır. Biz dâhi evvelâ onunla teşrîf oluruz. İdrâk eyle ey nefs-i insan, bu kelime-i mübâreke...

yesterday 3

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Görünenden Öte: İsrâil'in Algılanan Gücü ve Müslümânların İçsel Savaşı

Son günlerde tüm dünyânın gözü önünde cereyân eden ve vahşet ötesine geçmiş olan İsrâil ve Filistin arasındaki çatışmalar,...

25.11.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

İslâm'ın Gözünden Hak ve Bâtıl: Filistin-İsrâil Çatışmasının Derinlikleri

Son Filistin-İsrâil çatışmaları, birçok kişinin zihninde bazı şüpheler uyandırdı. Bu şüpheler, Kur’ân-ı Kerîm'in İsra Sûresi'nde...

20.11.2023 1

Risale Haber

Salahattin Altundağ

“Troy” İle Ekonomik Bağımsızlık: İsrâil Boykotunda Yeni Bir Strateji

Dünyâ sahnesinde yankılanan trajediler içinde, insânlık vicdanını paramparça eden, kalpleri acımasızca dağlayan bir gerçek yükseliyor:...

14.11.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-6 (Son)

* “Benden birkaç nasihat istedin.” / “Âyetten istifâde ettiğim” / "Birkaç hakîkati nefsimle berâber dinle" Bedîüzzamân'ın...

29.09.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Rûhların Mürşîdi İle Yeniden Buluşma: Efendimizin (asm) Bize Gelip Aydınlatması Umûdu

Ey Gönüllerin Sultânı, ey Âlemlere Rahmet, ey Nebî-i Zîşân, Ey Gönüllerin Efendisi, ey Âlemlere Nûr, ey İnsânlığın İftihâr Tablosu...

26.09.2023 3

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Nûr-u Muhammediye'nin Tevellüdü: Kâinatın En Nâzenîn Sabâhı

571 senesinin bu salı gününü çarşambaya bağlayan gecesinin en nâzenîn saatlerinde, semâvâtın en mübârek ve en yüce makâmından,...

23.09.2023 3

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-5 (Devâm)

* "ÇÜNKİ ben nefsimi herkesten ZİYÂDE nasihata muhtâç görüyorum” Nefsin derînliklerine daldığımızda, onun susuzluğunu, bilgelik...

18.09.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-4 (Devâm)

İnsânlık târihi boyunca pek çok kavram, kültürlerarası etkileşimler ve değişimler sayesinde evrildi, anlamını genişletti ya da bazen...

08.09.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-3 (Devam)

“Birkaç HAKİKATİ nefsimle beraber dinle.” “Hakikati” önce kelime anlamıyla inceleyelim sonrada Bedîüzzamân’ın burada hakikat...

04.09.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Bir Eserin Gölgesinde Kaybolan Eleştiriler: Risâle-i Nûr ve Gerçek Değeri

Sosyal medyada Risâle-i Nûr ve Bedîüzzamân Hazretlerine ithamlarda bulunarak câhil cüreti göstermiş İsmail Halis'e cevâben; İsmail Halis,...

31.08.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-2

“Sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikâti nefsimle berâber dinle.” * “Sekiz hikâyecikler” Bedîüzzamân Said Nûrsî'nin eşsiz...

28.08.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Hawaii’deki Maui Adası’nda Bir Yangın, Dünyâda Bir Uyanış

Hawaii'nin cennet köşelerinden biri olan Maui Adası, 8 Ağustos 2023'te tarihindeki en karanlık günlerden birini yaşadı. Rabbimin muhteşem...

22.08.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-1

Popüler bilim karmaşık bilimsel kavramları ve buluşları genel halka anlaşılır bir dilde açıklamaya çalışan bir disiplindir. Popüler...

18.08.2023 5

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Kâinatın Engin Denizinde Bir Damla, Küçük Bir Dönüşüm, Anlayışımızı Baştan Yazar

Cuma sabahı, gündüzün ilk ışıklarının doğuşuyla birlikte, huzur veren bir serinlik ve rahatlıkla birlikte, bir kardeşin gönderdiği...

30.07.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Âvamın Lisânıyla Aydınlanma: Risâle-i Nûr'un Dilinin Anlamı

“Ey kardeş! Benden birkaç nasihât istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilâtıyla, sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikati...

28.07.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Yanıltıcı İddiaların Ötesinde İslam'da Kadın ve Erkek

“Bu yazımı, İslamiyet hakkında yanıltıcı bilgilere maruz kalmış ve bu yanılgıları nefsine uygun bulup bir yaşam biçimi haline...

23.07.2023 6

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Risâle-i Nûr ve İçsel Anlama: Bilgelik Yolculuğunda Bir Rehber

“Risâle-i Nûr'u okuyorum; anlamıyor, anlamıyor, anlamıyorum.” Dur bir dakika, tabii ki ilk başta anlamakta zorlanacaksın. Bekle biraz,...

19.07.2023 5

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Kâinatı Bir Sözde Sığdıran Bediüzzamân: Birinci Söz Üzerine Son Durağım

Bedîüzzamân Said Nûrsî'nin labirent gibi varlık âleminde bilgece bir yürüyüşünü düşünün. Bir şâheser olan “Birinci Söz” ile,...

17.07.2023 6

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Nûrların İzinde: Abdullah Yeğin'den Nûr Talebelerine Rehberlik Ettiği Yol

(Bu satırları kaleme almak için belirlediğim 07 Temmuz 2023 târihinden bu yana birkaç gün geçmiş bulunuyor. Ancak ne yazık ki bir haftadır...

12.07.2023 2

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Mânevî Realizm: “Birinci Söz” Işığında Yeni Bir Bakış Açısı

Realizm Felsefesi, düşündüğümüz veya hissettiğimiz her şeyin -ister somut (örneğin, bir masa veya bir sandalye), ister soyut (örneğin,...

04.07.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Kurbân Bayramı: Yüreklerin Derinliklerinde Yankılanan Adanmışlık, Paylaşım ve Allâh'a Yakınlaşma

Ruhun huzurla dolup taştığı, sevginin ve fedakârlığın âdetâ bir senfoni oluşturduğu bir mevsim daha kapımızı çalıyor: Kurbân...

28.06.2023 4

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Kurbânın Ardındaki Derîn Sorgulamalar: Sorular ve Cevâplarla İslâm'ın Temel Ritüelleri [1]

"Allâh (cc), neden Hz. İbrâhim'den (as) oğlu Hz. İsmâil'i (as) kurbân etmesini talep etmiştir?" Allâh'ın Hz. İbrâhim'den (as) oğlu Hz....

25.06.2023 3

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'de Gizli Derinlikler: Egzistansiyalizm ve Varoluşçuluğun Yankıları

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Bu akımın kurucusu olarak Soren Kierkegaard kabul edilir....

22.06.2023 7

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz: Bedîüzzamân'ın Popüler Bilimle İslâm'ı Anlatma Sanatı

"Popüler Bilim" terimi, bilimsel bilgi ve konuların genellikle geniş bir halk kitlesine daha anlaşılır ve erişilebilir bir dilde sunulması...

18.06.2023 7

Risale Haber

Salahattin Altundağ

Birinci Söz'ün Etkileyici Anlam Derinliği: Bedîüzzamân Hazretler'nin Dil ve Anlatım Hârikası

Bedîüzzamân Said Nûrsî Hazretler'nin "Birinci Söz" metninin dil ve anlatım tercihleri, zengin ve çok yönlü bir okuma deneyimi sunar. Bu...

15.06.2023 8

Risale Haber

Salahattin Altundağ

29944fe9a159d22df97ab2c7a66a177e