menu_open
Muhsin Bozkurt

Muhsin Bozkurt

Önce Vatan

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

BEN  VE  O

    Ben kâinatta, kâinat bende ise,      Peki ama nerede ben ve evren?      Ne desen de, kaldım meçhuller içinde!      Kuş gibi...

latest 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KISSALARIN  EN  GÜZELİ

    - Mevki, makam ve zirveye, kısaca başarıya giden yolu merak ediyorsak,      - İkbal ve muvaffakıyet yolunun, önce bedel ödemekten...

yesterday 4

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

AYDINLARIMIZ VE ...İZMLER

İnançsızlık, inkâr, materyalizm, maddiyyunculuk, sosyalizm, liberalizm ve komünizm gibi tüm ...izmler; dünyada görülen haksızlık,...

yesterday 6

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

TÜRK  MİLLETİ’NE  BATI’NIN  BAKIŞI

     Türk milleti bin sene, kalbinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle,      Yeryüzünde kendisinden yüz mislinden ziyade devlet ve...

15.04.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MEVT / ÖLÜM

Mevt / ölüm: Hayat; vazife ve görevinden bir terhis, Bir paydos ve mekânı tebdil etmek. Vücudun değişmesi, Bâkî / ebedî / sonsuz hayata bir...

08.04.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

HADİSLERDEN  BİR  DEMET

     - İlim öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi, Allah’tan korkmaya vesiledir. Onu Allah için öğretmek, Allah’a gönülden saygının...

02.04.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

DAİMA  DÜŞÜN !

  - Niçin fırından ekmek almadan geldin?        Fırıncının giyinişini beğenmediğim için, almadım!      - Niçin o kitabı...

30.03.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MENFAATI ESAS TUTAN SİYASET CANAVARDIR

     Menfaat / çıkar üzere çarhı / çarkı kurulmuş olan siyaset-i hâzıra / şimdiki siyaset, müfteris / yırtıcı, parçalayıcı ve...

25.03.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

“İKRA” / “OKU” DİYOR KİTABIN  KALSIN İSTERSEN DÜNYADA ADIN

          Okumak; insan olmak için, çıkmaktır sefere           Vatanın; sahip olması için, gerçek bir ere           Çünkü,...

17.03.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

İSLÂM’IN EN PARLAK, EN MUHTEŞEM ALÂMETİ RAMAZANI ŞERİF HOŞ GELDİN ! (1)

Ramazan’ın Allah’ın Rububiyeti / tedbir ve terbiyesine, insanın sosyal ve özel hayatına, nefsin terbiyesine, İlâhî nimetlerin şükrüne...

13.03.2024 3

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

FİKİR  DAMLALARI  (15)

     - Hileyi terk, en büyük hile.      - İsim değişikliği ile, hakikat ve gerçek değişmez.      - “Eûzü...” çekmekle,...

08.03.2024 8

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN  KONUYA  (42)

“Huz ma safa, da’ ma keder.” / “Her şeyin iyi, güzel ve doğru olanını al. Kötü, çirkin ve yanlış olanını bırak.” düstur ve...

06.03.2024 9

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MUAVİYE’NİN YEZİD’E ÖĞÜTLERİ

Ne tuhaf, zaman değişiyor, mekân başkalaşıyor. Ama her iki durumda, insan aynı kalıyor. Değişmiyor. Makam hırsı, insanların peşini hiç...

28.02.2024 40

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

BİR AMA PÎR KONUŞMA

     Bir ama pîr konuşma,      İnsanda mânevî oluşma.      Çıkarır insanı, ilahî huzûra.      Kimse bakmasın kusura....

26.02.2024 8

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

İNSAN HAKKINDA TESPİTLER

   -Hakikat, gerçek ve garip şeyleri keşif için insanda; öyle bir şevk, öyle bir merak vardır ki, bu uğurda canını, malını feda...

24.02.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

TEVHİD  İKİ KISIMDIR

Bütün bu hâdise ve olayların fâilleri Müslüman, Mü’min ve Müslim kimseler! Elbette bütün bunlara sebebiyet verenler; dinden, imandan...

21.02.2024 8

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MENFΠ BATI VE İSLÂM  MEDENİYETİ

     İsrail’in Filistinlilere karşı giriştiği katliam, cinayet, yakıp yıkmalar,         Taş üstünde taş bırakmamak, çoluk...

09.02.2024 8

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN KONUYA (41)

-İnsanın keyfiyet, nitelik, kıymet ve değerini müşahhas / somut olarak görmek istiyorsan; insanın tarih boyunca yazdığı sayısız...

07.02.2024 5

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KİMLİK  VE  PASAPORT

Yurt içinde geip tozarken, herhangi bir zaman ve yerde, polis sizi sorguya çekebilir. Kim ve neci olduğunuzu sormak ihtiyacı duyabilir....

02.02.2024 9

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

DİN - DÜNYA  AYRI MI ?

     Dini, dünyadan tecrîd edip soyutlayarak ayırmak isteyenler; büyük bir yanılgı içindedirler.      Evet, dinin yani İslâm’ın...

30.01.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

HIRS

     Hırs / aşırı istek ve arzu; haybet / mahrumiyetin sebebidir. Hırs mahrumiyeti getirir.      Aculiyet / acelecilik ve sabırsızlık...

27.01.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

GÜNÜN  İNKILÂPLARI

     İnsan her gün mühim / önemli beş büyük inkılâp / değişiklik yaşar. Onlara bizzat şahit olur.      O vakitlerin nasıl...

23.01.2024 8

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

İNSAN,  KÂİNAT  VE  ENE

     Çünkü kendisinin ve kâinat denen muazzam varlığın içinde bulunduğunun farkında olan tek varlık insandır.      İnsan:...

18.01.2024 30

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

ENE  VE  ENANİYET

“Ba’de harabü’l-Basra.” / “Basra harâb olduktan sonra.” Yani olan olmuş, biten bitmiş olduktan sonra gelen yardımın faydası...

13.01.2024 4

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN  KONUYA  (40)

      Yüzüncü yılını idrak etti, nice tehlikeler atlatarak Türkiye Cumhuriyeti’miz;       Daha nice yüzyılları kat’ etmek...

12.01.2024 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

İNSΠ ŞEYTAN

     Her bir zamanın insî / insan cinsinden bir şeytanı vardır. Şeytanın insan suretindeki vekilidir.      Gaddar / kahredici ve...

11.01.2024 6

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN  KONUYA  (39)

     İslâm’ın da öngördüğü hürriyet / özgürlük, meşveret / danışma, istişare ve şura’ya;      Öncelik ve kanun hâkimiyeti...

31.12.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

HİKMET, NE BÜYÜK NİMET

Bu bakımdan atılacak her türlü adımın; elde edilen her çeşit bilginin; fayda, yarar ve sağlamlığı hakkında verilecek karar; o şeyin...

29.12.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MENFÎ FELSEFE VE İMAN GÖZLÜĞÜ

     Menfî Felsefe, her şeyi çirkin ve korkunç gösteren siyah bir gözlüktür.      İman gözlüğü ise, her şeyi güzel, dost...

24.12.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

“DİNDE ZORLAMA YOKTUR”

“Lâ ikrâhe fi’d-dîn.” / “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara: 256) Allah onu zorla kimseye vermez. Dîni, kişinin kendi tercihi / istemesi...

21.12.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN KONUYA (38)

    - Bir şeyde mehasin / güzellikler, iyilikler ve şeref hâsıl oldukça havâssa / önde gelenlere, üst tabaka ve seçkinlere mal ederler....

18.12.2023 9

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

CUMHURİYET’E  DOĞRU

     23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet ve Hürriyet ilân edildi.      İstanbul bambaşka bir hâle dönüştü.      Sanki kıştan...

15.12.2023 6

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

CUMHURİYET’E DOĞRU

     23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet ve Hürriyet ilân edildi.      İstanbul bambaşka bir hâle dönüştü.      Sanki kıştan...

13.12.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN KONUYA (37)

KONUDAN  KONUYA  (37) Muhsin  BOZKURT      -Nasraniyet / Hıristiyanlık ya intıfa edecek / sönecek veya ıstıfa edip / safileşip...

12.12.2023 9

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

Bir  Başka  Açıdan İSRAİL - FİLİSTİN  SAVAŞI

İslâm âlemi, başı ezik bir duruma düştüğü için, hem Allah, hem de insanlık karşısında, boynu bükük kalacak. Filistin’de yapılan...

30.11.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KUR’AN  

     Kur’an’da kâmil insanların;      Yüksek zevklerini,      Hoşnut eden bir hâl var.      Kur’an’da yüce lâtifeler,...

25.11.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

MÜSLÜMAN - KÂFİR KİŞİLİĞİ

Her müslümanın her vasfı müslümanca olması vâcip / zorunlu iken, hayâtın her safha ve ânında bu, böyle cereyan etmiyor, bu şekilde...

20.11.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

EL-HAKKU YA’LU

El-Hakku Ya’lu / Hak Yücedir. Er geç üstünlüğünü gösterir. Öyleyse, neden kâfir müslime, Kuvvet Hakka galebe etmekte / üstün...

17.11.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

CUMHÛRİYET’E BEŞ KALA !

Cumhûriyet, gerçek bir idare tarzıdır. Temeli, Saâdet Asrı’nı asırlarca önce yaşatan Hz. Muhammed’e Allah tarafından vahyedilen,...

16.11.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KABUL EDİP, ETMEMEK!

   Okumak, okuduğunu kabul etmek veya etmemek demek değildir.     Dinlemek, dinlediğini doğru bulmak veya bulmamak demek değildir.    ...

02.11.2023 5

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

CUMHURİYET DÜŞÜNCELERİ

Cumhuriyet; adalet, meşveret, hürriyet ve şûra temeli üzerine kurulan bir rejimdir. Kuvvetler ayrılığı, denge ve denetim mekanizmalarını...

29.10.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KABUL-Ü ADEM  -  TASDİK-İ ADEM

Eğer denilse: Dalâlet / bâtıl ve boş inançta öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki, kâfir; değil hayattan lezzet alması, hiç...

28.10.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

YAHUDİLER HAKKINDA

“Sen onları, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun.” (Bakara: 96)      “Onların çoğunun günaha, zulme ve haram...

27.10.2023 30

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN  KONUYA  (36)

    - Son zamanlarda doğan erkek çocuklarına “Muhammed” ismini koymak sanki moda oldu! Çocuk kavgalarında veya bu ismi taşıyan kişilere...

23.10.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

ADEM-İ  KABUL  -  KABÜL-Ü  ADEM

     Adem-i kabul / kabulsüzlük başkadır,      Kabul-ü adem / yokluğu kabul başkadır.      Bu çeşit cezbe ve uzlet ehli veya...

20.10.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

CUMHURİYET’E  DAİR

     29 Ekim 1923’te ilân edilen Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını;      29 Ekim 2023 tarihinde, inşallah idrâk etmiş olacağız....

14.10.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

FİKİR DAMLALARI (14)

-Meşrutiyet, Demokrasi ve Cumhuriyeti meşruiyyet tarzında, yani meşru görmeli. Hürriyeti İslâm ve insan adına alkışlamalı, Hürriyeti...

06.10.2023 7

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

FİKİR  DAMLALARI  (13)

-Kitap ve içindeki harfler, kelimeler, cümleler ve kağıt; hiçbiri kitabın  ortaya çıkışında rol sahibi değil. Kitabı kitap yapan, yazan...

02.10.2023 3

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

VE MEN LEM YAHKÜM

    “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır.”       Evet, “Kim Allah’ın indirdiği buyrukları...

28.09.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

KONUDAN  KONUYA (35)

     Bir vesileyle öğretmen dersi keserek, öğrencilere hitaben:    “Sevgili öğenciler! Ben, hepinizin en büyük hilekâr; yâni en...

23.09.2023 10

Önce Vatan

Muhsin Bozkurt

c146078c5a25e7e5af3e18a9fe495e26