menu_open
Muhammed Numan Özel

Muhammed Numan Özel

Risale Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Okurken Haz ve Feyz Almak Mı?

Risale-i Nur Külliyatı okurken insan Yakub (as)’ı hatırına getirmelidir. (Yâkub as) şöyle dedi: “Ben kederimi ve hüznümü sadece...

yesterday 5

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Hız ve Haz Asrında Ölçümüz

Risale-i Nur Külliyatı’nın tarifi, mahiyeti, muhtevası, hususiyetleri, vazifesi gibi birçok vasıfları, konuları, hakikatleri ve el...

24.11.2023 4

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Misyon ve Vizyonumuza Liyakat

İnsanlık bir süreç ve insanla ayakta duran bir serüvense şayet insan her şeyin hem halefi hem selefidir. İlim, irfan, hikmet bu süreçte...

17.11.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Çare-i Necat/ Kurtuluş

İnsan ve insanlık sürekli olarak üretim ve tüketim noktaları arasında gidip gelmektedir. Kendi gelişimini, potansiyelini arttırması için...

10.11.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Lakaytlık ve Gaflete Sebep Olan Şeyler

Lakaytlık, bilerek ve sürekli ihmal etmek. Gaflet ise, daha çok anlık olarak ihmal demek. Gaflet artarsa şayet bu lakaytlığa inkılab...

03.11.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Enfüsi Kudüs’ün İşgal Edilmiş!

Her şeyin bir zahiri bir batını bir evveli bir ahiri var. Kudüs, Filistin ve Benî İsrail arasındaki meseleler dünya gündemine 1900’lerin...

27.10.2023 1

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Toplumsal Tehditlerin Temeli

Ahlâk bozulması, insan ve toplum için bir tehdittir. Ahlâk, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, toplumsal değerlerin tamamına...

20.10.2023 5

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

İstibdat=Fitne

İstibdat, tarih sayfasına çıkan herkes ve her şeyin bir şekilde karşısına çıkmıştır ve çıkacaktır da. Mazinin sayfalarında bu...

13.10.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Bediüzzaman ve Risale-i Nur Hakkında Yazmak ve Bediüzzaman’dan Ders Almak

“Bediüzzaman ve Risale-i Nur Külliyatı ile alâkalı veya onun fikriyatı ve hatt-ı hareketi hakkında herhangi bir şey yazmak kolay...

05.10.2023 4

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Mesuliyet Şuuru

Mesuliyet şuuruyla insan hareket ederek öncelikle kendimize çekidüzen vererek hayatımıza/kaderimize irademizi olumlu kullanmalıyız, bu hayati...

29.09.2023 8

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Tebliğ ve Temsil

İnsanın her iki dünya hayatı, maddi ve manevi hayatta dengeli yaşaması, istikametli ve sağlıklı düşünmesiyle mümkündür. Aksi taktirde...

22.09.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Heykeltıraş Gibi Olmalıyız

Kur’anî, imanî, İslamî manaları ve meseleleri merak eden ve âlemini bu manalarla doldurmak isteyenler ve “Bizler bu manaların neresindeyiz...

17.09.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Heykeltıraş Gibi Olmayız

Kur’anî, imanî, İslamî manaları ve meseleleri merak eden ve âlemini bu manalarla doldurmak isteyenler ve “Bizler bu manaların neresindeyiz...

16.09.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Risale-i Nur Külliyatını Etkili okuma teknikleri

-S. Neden Etkili okuma teknikleri kullanmalıyız? -C. Daha hızlı ve anlayarak okuma becerilerinizi geliştirmemize yardımcı olabilir. "En...

08.09.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Risale-i Nurla Hemhal Olmak

Okumak fiili bir şeydir; fakat tüm şeyler bu fiilin yapılıp yapılmaması ve nasıl, ne kalitede olmasından çıkmaktadır. Hakikaten insan...

01.09.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Dünya, Büyük Bir Manevî Buhran Geçiriyor

İman hakikatleri, ebedi bir hayatın dünyadaki kilometre taşlarıdır. Sağlam adımlarla yol alınmazsa dönüşü olmayan yolda insan hüsrana...

25.08.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Müslümanlarda Yahudileşme Temayülü ve Nefs-i Emmare

Bugün dünyayı sâri bir illet gibi saran maddi ve manevî hastalıkların birçoğu bir şekilde Yahudi iltisaklı olarak dünyaya bulaşmış....

19.08.2023 10

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Tac ve Hil’ate Giden Yol

Biz unutsak da, bizi asla unutmayan iki hakikat var: Ahirete açılan yol ve yol üstündeki ölüm hakikati. Ne yoldan dönme ne de ölümle...

12.08.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Hangi Vadidesin?

Hürriyet, cumhuriyet, adalet, eşitlik gibi içtimai, siyasi ve felsefi mefhumlarda da kargaşa yaşadığımız malum. Aynı kelimeleri kullanarak o...

07.08.2023 30

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Kasa, Masa Ve Mürekkep

Şimdiye kadar Risale-i Nur Hizmetiyle meşgul olup tam manasıyla muvaffak olamadığımız hususunda noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i...

30.07.2023 4

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

İmani Kuvvetimiz de Metodumuz da Risale-i Nur’dur

Ehl-i sünnet İslami hizmetler içinde hiç şüphesiz Risale-i Nur Hizmetinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Bu önem de zamanın tehlikesinden...

24.07.2023 20

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

İşlerimizde Başarılı Olmanın Sırrı

İnsan olarak fıtratımız her şeyin mükemmeline odaklanmıştır. İnsan bir şeyi yapacağı zaman en mükemmelini tahayyül ederek işe başlar....

19.07.2023 3

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Mahallede Seferberlik İlan Edilmiştir! Konu: Sapkın Fikir Akımları

“İnsanlar hiç imtihân edilmeden, (sâdece) “Îmân ettik!” demeleriyle (kendi hâllerine) bırakılıvereceklerini mi sandılar?”[1] ...

08.07.2023 4

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Zilhicce, Terviye, Arefe, Teşrik Tekbirleri

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. Zilhicce...

26.06.2023 2

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

Diyanet Dairesi ve Risale-i Nur Dairesi

Diyanet Dairesi ile Nur Dairesi bir ve beraberdir aynı menzile giden iki ok gibidir. Çünkü Risale-i Nur hizmeti gönüller üzerine nüfuz etmiş...

21.06.2023 6

Risale Haber

Muhammed Numan Özel

4872483566444c43c4116aab0ae146a4