menu_open
İsmail Kıllıoğlu

İsmail Kıllıoğlu

Milli Gazete

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Eğitim ve Sınav

Geniş anlamda eğitim, insanın kendi varlığı ve benliğinden, yani ruhsal ve bedensel varlığından başlayarak diğer varlıkların,...

wednesday 6

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Hayal ve Gerçek

İnsanın güçsüzlüğü, yetersizliği veya zaafı şeklinde değil de, karmaşıklığı olarak yaklaşılırsa, basitçe “hayal” kelimesiyle...

13.09.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Hakikat ve İktidarlar

Varlık, olgu ve olay şeklinde üç temel kategori kapsamına giren “şey” hakkında, genel olarak iki değer ve yargı söz konusu olabilir:...

06.09.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Gelinen Nokta

İlgilerin azalıp veya artmasından bağımsız olarak Ortadoğu, daha özel anlamında, odağında Filistin olmak üzere, Lübnan, Irak, Suriye...

30.08.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Örgütsüz Emek

İnsan, toplum olmadan yaşayamaz; hayatını sürdürebilmesi için topluma ihtiyaç duyar. Aynı durum toplum için de söz konusudur, denebilir....

23.08.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Neden Kaçıyorlar?

Son birkaç yıldır yazılı ve görsel haberler arasında, giderek artan sayıda kaçış haberlerine yer verildiğini duyuyor ve gözlemliyoruz....

16.08.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Bir İnsan Tipi Üzerine

09.08.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

“Kumar Ekonomisi”

Yazının başlığı ifade, yazılı ya da görsel basında kullanılmıştı ve dikkat çekici gelmiş olmalı ki zihnimde kalmıştır. Bilim...

02.08.2023 6

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

“Komplo” Değil

“Complot”, Fransızca bir kelime olmasına rağmen, Türkçeye geçmiştir, ama Fransızca okunuşu “konplo” yerine “komplo” söyleyişi...

26.07.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Temeldeki Yanlış

Düşünce tarihinin asla ihmal edilmemesi gereken görev ve işlevlerinin başında gelen önemli niteliğinin biri de, yerleşik veya yürürlükte...

19.07.2023 2

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Sorunu Doğru Tanımlamak

Yeryüzünde yaşayan bu kadar insan, onların meydana getirdiği topluluklar ve toplumlar,  belli ortak paydaları yanında, çeşitli değişkenler...

12.07.2023 1

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Bağımsızlık ve Borçlanma

Daha önce yayımlanan bu yazıyı, gelişen olaylar çerçevesinde yeniden yayımlama gereği duydum. Bazen, farkında olunsun veya olunmasın,...

05.07.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Adalet Deyince

Neredeyse hemen herkesin kendine ait görüş ve yargıda bulunma hakkı tanıdığı konuların başında, en azından ülkemizde, siyaset, hukuk,...

21.06.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Farkı Kavramayınca

“Olmak” ile “tanımak” arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, yapılması ve izlenmesi gereken birtakım şeyler ve bir süreç de...

14.06.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Varsayım

Evrenin içinde yer alan yaşadığımız dünyanın, evrenle birlikte doğanın belli bir düzenlerinin bulunduğu bilgisi ortalama her insanda var...

07.06.2023 8

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Şart ve Sonuç

“Şart” kelimesine karşılık olarak “koşul” kelimesi de kullanılmaktadır. Köken (menşe) itibariyle Arapça olsa bile “şart”...

31.05.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Siyasi Partiler-V

Siyasi parti kavramı ölçeğinde, insanın toplumsal bir varlık olması dolayısıyla, diğer insan bireyleriyle ve toplumla ilişkilerinin çok...

24.05.2023 8

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Seçimle Gelen Krallar

Yazının başlığı Fransız Siyaset Bilimcisi Maurice Duverger’nin “Seçimle Gelen Krallar” (Konuk Yayınları, çev. Necati Erkurt,...

17.05.2023 10

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Siyaset ve Partiler-IV

Parti kavramı, eski, ifadeyle “siyak ve sibak”ı, yani öncesi-sonrası, ilişkisi ve bağlantısı itibariyle insan ve toplumun siyaset olarak...

10.05.2023 8

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Siyaset ve Partiler-III

Siyaset olgusunun doğal, hatta zorunlu bir gereği olarak siyasi parti kavramının tanımlanması, dolayısıyla kavranması kolay görünmektedir....

03.05.2023 10

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Seçim ve Nasıl Bir Yönetim?

İnsanın toplum içinde yaşaması, bir zaruret olarak düşünürler ve bilim adamları tarafından gerek düşünsel gerekse bilimsel yöntemler...

26.04.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Siyaset ve Partiler-II

Siyaset kavram ve olgusunun toplumdan ayırt edilmesi mümkün değildir. Salt birey olarak insanın varlığını, bir an için, temel...

19.04.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Siyaset ve Partiler

Siyaset, bir olgu ve belli şartlar, ilkeler temelinde kurum olarak biçimlenmesi, insan ve toplumların tarihinde yer alması, uzun bir evrim...

12.04.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Kamu Bilinci Yazısı Dolayısıyla

Geçen hafta yayınlanan “Kamu Bilinci” yazısı üzerine bir okuyucunun internet yoluyla gönderdiği bildirime muttali oldum. Önce şu...

05.04.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Önyargı ve Açıklık

Düşünce, bilim ve bunların gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan birtakım ilkelerin belirlenmesinde kaynaklık eden ahlâk tarafından da, bu iki...

29.03.2023 8

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Kamu Bilinci

Kamu ya da “amme” kelimeleri, özel veya “hususi” kelimelerinin karşıtı olarak kullanılır. Ancak kavram olarak, sosyal ya da kültür...

22.03.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Platon’a Göre Oligarşi

İslam kaynaklarında, doğal olarak, günlük kullanımda da “Eflatun” şeklinde söylenen ve yazılan Antik dönemin ünlü, ama asıl önemli...

15.03.2023 10

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Doğa ve İnsan-II

İnsanın tarihi, bir yönüyle de, doğanın tarihidir. Bu tarih insanın deneyimi, görgüsü, bilgisi, keşfedişi, kullandığı alet edevat,...

08.03.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Doğa ve insan

Can ve mal kayıplarına, ölümlere, yaralanmalara ve hastalıklara, yıkımlara, çeşitli derecelerde hasarlara, maddi ve manevi zararlara,...

01.03.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Toplumsal dayanışma

Altı Şubat tarihinde on bir ilimizde meydana gelen depremin yıkıcılığı ülkemizin bütününü ortaya çıkan acıda birleştirdi. Bu acı...

22.02.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Özne ve Nesne

Diğer canlılardan belirgin şekilde ayırt edilmesini sağlayan düşünme faaliyeti, adeta insanın varlığından soyutlanarak ortaya konuluyor...

15.02.2023 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Deprem

Yatalı, sanıyorum, iki saat olmamış olmalıydı ki, telefonun sesiyle uyandım. Gecenin bu saatinde aranmak, bazen yanlış numaralar olmasına...

08.02.2023 10

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

İktidar yanılsamaları

İktidar (pourvoi, power) kavramının farklı anlaşılmaları ve ilişkili olduğu bazı kavramlar üzerinde irdelemede bulunan birkaç, belki de,...

01.02.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Soruyu doğru sormak

Doğal olarak insan, söz ve davranışlarıyla herhangi bir konuda ve durumda, merakını gidermek için soru sorar. Soru sorma biçimi, üslubu...

25.01.2023 8

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Suyun kaynağı

İstihare değil, istiare veya teşbih, eş anlamlı sayılmasalar bile anlam yakınlıkları vardır, bu yüzden birini diğerinin yerine kullanmada...

18.01.2023 3

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Suriye sorunu ve sonrası

17 Ekim 2012 tarihinde Suriye’deki gelişmelerin gözle görülür hale gelmesi üzerine aşağıdaki yazı bu sütunda yayımlandı. Şimdiye kadar...

11.01.2023 5

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

Denizleri Bitirmek

Bir zamanlar bir hayli revaçta, günümüzde sıkça kullanılan deyişle, “popüler” olan Alexis Carrel’in (1873-1944) “İnsan, Bu...

04.01.2023 7

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

“İsmiyle Müsemma Olmak”

Varlıkları, nesneleri, yerleri ve yönleri adlandırmakla duyulur, anlaşılır, kavranılır hale getiriyoruz. Elbette bu adlandırma işlemi...

28.12.2022 4

Milli Gazete

İsmail Kıllıoğlu

c3875ccddeaed1da7f6c870f01fe1951