We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Azerbaycan Cumhuriyetinin Aynı Adlı Gazetesinin Latin Harflerine Aktarılması

1 0 68
22.08.2021

1918-1920 yılları arasında yayımlanmış Azerbaycan gazetesinin Arap elifbasından Latin abecesine çevrilmesi Azerbaycan ADA Üniversitesinin desteğiyle devam etmektedir. Gazetenin tahminen 450 nüshasından seçilmiş 10 sayısı, özgün haliyle ve Latin abecesiyle bir kitapta takdim edilmiştir. Sözlüklü, izahlı, dizinli akademik bir çalışma olacak olan nihai çalışmayı, bu konulardaki tecrübeleri ve uzmanlıkları erbabına malum olan Azad Ağaoğlu ve Mehdi Genceli,Azerbaycanın ADA Üniversitesinin desteğiyle yürümektedir. Tanıtma kitabına bir sunuş yazan ADA Üniversitesi rektörü Hafız Paşayev, daha önce de başlanmış bu işte ŞirmemmedHüseynov’un emeklerini anmaktadır. Paşayev, gazetenin dil ve imla hususiyetlerinin korunduğunu, gazetenin özgün düzenine riayet edildiğini bildirmektedir.

Azerbaycan gazetesi, 15 Eylül 1918de BakününNuri Paşanın kumandasındaki Kafkas İslam Ordusunca Bolşeviklerden, Ermenilerden ve İngilizlerden temizlendiği gün yayın hayatına başlamıştır. Başlığın bir yanında “Helelikhaftada iki defa neşrolunan siyasî, ilmî ve iktisadî Türk gazetesidir.”, öbür yanında “Türk ve İslamlığa müfîd (yararlı) makalelere Azerbaycan sahifeleri açıktır. Neşr olunmayan evrak iade olunmaz.”,açıklamaları vardır.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde ilk 10 sayısı üzerine Gülşen Seyhan Alışık danışmanlığında Ahmet İnce’nin hazırlamışolduğu bir mastır........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play