We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yüksek Edebî Mirasımız

1 0 1
06.10.2021

Muhtemeldir ki insanlığın yaratılışı ile eş zamanlı olarak edebiyat da var olmaya başlamıştır. Çünkü; insan sadece biyolojik tarafıyla değil; aynı zamanda, psikolojik yönüyle de farklı bir canlıdır. Zira; bedenin beslenmesi kadar, ruhun beslenmesine de ihtiyaç vardır. Güzel bir söz, sanatlı her ifade kalbe şifadır. Bu gerçekten hareketle, hemen her toplulukta sözlü ve yazılı edebî ürünler kendiliğinden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların bir kısmı, zaman içinde yazıya geçirilmiş ve kalıcı hâle getirilmiştir.

Bizim milletimiz, bu bağlamda edebiyata çok daha yatkındır. Nitekim, toplum olarak son derece duygusal ve sıcakkanlı insanlarız. Gerek duygusal yapımız, gerek bulunduğumuz coğrafyalar ve gerekse yaşadığımız olaylar, edebî eserleri doğurmuştur. Türk milleti hareketli hayat tarzı ve ince ruh yapısıyla edebiyat eserlerinin doğmasına son derece uygun bir karaktere sahiptir. Bu yönüyle; sözlü ve yazılı olmak üzere çok zengin bir edebî mirasımız ve geleneğimiz oluşmuştur. Bu miras, çok zengin olmakla birlikte, yeterince istifade edildiği söylenemez. Bu zengin miras, ne yazık ki atıl durumdadır. Bir bakıma zengin babanın fakir evlatları gibi yaşamaktayız. Bunun doğal sonucu olarak da günümüz insanı, gözle görülen ekonomik, politik sıkıntılardan çok, kendi iç dünyalarında psikolojik bunalımı yaşamaktadır. İnsanlık git gide kalabalıklar içinde yalnızlığı yaşıyor. Maddeten yükseldikçe ruh dünyasında alçalmalar gözlenmektedir. Her geçen gün, özellikle bizim toplumumuzda sanat ve kültür konuları daha da ihmal edilmektedir. Oysa, kalbin en önemli ihtiyaçlarından birisi edebî ve estetik ürünlerdir.

Ülke ve millet olarak eğer paramız varsa, otoyollarını, barajları, köprüleri, fabrikaları gelişmiş ülkelere ihale edebiliriz. Her türlü teknolojiyi ve lüksü yakalayabiliriz. Bolluk ve rehavet içinde yaşayabiliriz. Maddî dünyamızı sonuna kadar aydınlatabiliriz. Peki; ruhumuzu, gönlümüzü kimler aydınlatacak? Yunus Emre’leri, Mevlânâ’ları, Âkif’leri, kime ihale edeceğiz? Biz, bu açıdan şiirin, edebiyatın kısacası sanatın ve kültürün toplumumuz için daha çok önemli olduğunu........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play