We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nefret dilinden kurtulmak için!

50 38 3
24.09.2021

Ölüm cümle lezzetlere son veren ve dünya ile bağımızı kesen acı bir gerçektir. Ölüm, insanları birbirine yakınlaştırır. Ölümlerle sonlanan afetlerde millet birbirine sarılır.

Ülkemiz ve dünyanın son iki yıldır birinci gündemi, Covid-19 virüsünün sebep olduğu hastalık ve ölümler oldu. Hâlen de yoğun bir biçimde meşgul etmeye devam etmektedir.

Buna rağmen toplumumuzda korkunç bir öteleyici, ayrıştırıcı dil hâkim. Maalesef kin ve nefret söylemi hemen her alanda kendini hissettiriyor. Oysa en tepeden en aşağıya kadar her kesimde sevgi diline ihtiyacın olduğu bir dönemdeyiz.

Ölüm gerçeği bu kadar yakınken sevgiden, muhabbetten, birbirimizi anlamaktan bu kadar uzak kalmak şaşırtıcıdır.

Kanunî Sultan Süleyman tahta çıktığında 26 yaşındaydı. Babasından 6,5 milyon kilometrekare toprak devralmıştı. 46 sene saltanat sürdü. Ülkesine 8 milyon kilometrekareden fazla toprak kattı. Ömrü seferlerde geçti. Bugünkü 52 devletin hükümdarı idi.

O, buna karşılık dünyaya zerre kadar kıymet vermiyordu. Sanki hep ahiret ile yaşıyordu. "Büyük Türk", "Muhteşem" ve "Kanunî" lakaplarını elde etmek kolay olmuyordu.

Edebiyat ve tarihten uzak kalınca nefret dili hâkim oluyor, dünyaya rağbet artıyor.

Beş on günlük hayat belki de tarihimizde ilk defa milletin birbiri ile boğuşması ile geçiyor.

Bu itibarla Kanunî Sultan Süleyman’ın dünyaya bakışından ibret alınacak öyle hoş dersler var ki... O:

Baş titrer pîr oldum pâda kudret kalmadı

Zûr-ı bâzû kanda gitdi kanı ol evvelki çag

Beytinde belirttiği üzere gelmiş olduğu hayat konağında her gün biraz daha ölüme yaklaştığının şuuru içerisinde hayat sürmektedir. Nitekim güçten kuvvetten düşmeye başlaması, onu öteki dünyaya çevirir ve ibret gözü ile bakmasına sebep olur.

Gırre olma sebzezâr-ı ‘ömrüne,

Dâne gibi kendüni harmanda gör.

Kanunî, ömür bahçesinin insanı aldatmamasını ister. Yeşeren ekinlerin sararıp tanelerinin harmanda olması ve artık öğütülme zamanını beklemesi gibi insanın........

© Türkiye


Get it on Google Play